CIBUS: VERKSAMHET STARK TROTS ÖKAD FINANSIERINGSKOSTNAD ENL VD

2022-11-09 08:22:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under ett kvartal som har präglats av hög inflation, höjda räntor samt allmänt stor oro på marknaden har Cibus hyresgäster lyckats få ut kostnadshöjningar till sina kunder vilket gör att verksamheten fortsatt är väldigt stark.

Det skriver vd Sverker Källgården i Cibus rapport för det tredje kvartalet.

Sett till hyresvärde är 99 procent av Cibus hyresavtal kopplade till KPI-utvecklingen, vilket, enligt vd:n, ger Cibus ett skydd mot inflationen. I runt 90 procent av fastighetsbolagets hyresavtal står hyresgästerna för merparten av kostnaderna.

"Vår strategi att äga och förvalta dagligvarufastigheter visar sig återigen vara icke-cyklisk och stabil oavsett konjunktur", kommenterar Sverker Källgården i rapporten.

Samtidigt har Cibus finansieringskostnader stigit under kvartalet. Den enskilt största faktorn är stigande Iborräntor.

"Vi minimerar dessa ökningar genom att räntesäkra våra banklån", skriver bolaget.

I dagsläget är mer än 70 procent av Cibus lån räntesäkrade med derivat och under kvartalet har Cibus refinansierat ett banklån om 200 miljoner kronor till oförändrad marginal.

"Cibus har mycket goda relationer med våra nordiska banker, de vill vara med på Cibus fortsatta resa och vi för konstruktiva samtal kring refinansiering av våra befintliga lån och ytterligare faciliteter" heter det.

Cibus har även emitterat ett antal gröna obligationer.Direkt-SE