Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv i Sverige för EUR 15,7m.

2021-12-29 14:58:12

CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL) HAR IDAG UNDERTECKNAT ETT FÖRVÄRV I SVERIGE FÖR EUR 15,7M.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av en livsmedelsbutik färdigställd under 2020 med ytterligare en byggnad under uppförande innehållande social service i Sverige för EUR 15,7m. Fastigheten förvärvas från en fastighetsutvecklare. Tillträdet är planerat när byggarbetarna är slutförda under fjärde kvartalet 2022.

Fastigheten är belägen I Kävlinge utanför Malmö och kommer ha en uthyrningsbar yta på cirka 4 100 kvm. Coop är ankarhyresgäst och den genomsnittliga hyreskontraktstiden är 9 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cibus Pressrelease 2021-12-29.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

beQuoted