Cibus Nordic Real Estate AB (publ) gör två förvärv i Norge för EUR 13,4m.

2021-12-21 10:22:12

CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL) GÖR TVÅ FÖRVÄRV I NORGE FÖR EUR 13,4M.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av två livsmedelsfastigheter i två separata affärer i Norge för EUR 13,4m. Tillträdet är planerat till den 23 december i år.

Fastigheterna ligger i Stavanger på västkusten, samt i Rognan i Saltdalregionen och har en uthyrbar yta om ca 5 400 kvm. Fastigheterna är fullt uthyrda med Norgesgruppen samt Rema1000 som ankarhyresgäster på långa hyresavtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cibus Pressrelease 2021-12-21.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

beQuoted