Sverker Källgården, vd för Cibus.

Aktie Fastighetsbolaget Cibus kommer att utnyttja sin rätt att göra en frivillig förtida återlösen av bolagets seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta 2020/2023. Det framgår av ett pressmeddelande där inga belopp anges.

Datumet för inlösen kommer att vara den 19 juni 2023 och inlösensbeloppet för varje obligation kommer vara det tillämpliga inlösensbeloppet (som är 100,10 procent av obligationernas nominella belopp), plus upplupen men obetald ränta.

Obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm i samband med inlösen. Sista handelsdagen kommer att vara på eller omkring den 7 juni.