Cibus i storaffär omfattande 72 livsmedelsfastigheter.

Sektor Sagax har tecknat avtal om att sälja 72 livsmedelsfastigheter i Finland till Cibus Nordic Real Estate. Det framgår av pressmeddelanden från Sagax och Cibus.  

Köpeskillingen uppgår till motsvarande 715 miljoner kr, varav Sagax erhåller dellikvid i form av 2 miljoner nyemitterade aktier i Cibus.

”Försäljningspriset är i linje med fastigheternas redovisade värde per 31 mars 2021”, uppger Sagax.

Enligt Cibus uppgår förvärvets totala värde, inklusive transaktionskostnader, till cirka 71,6 miljoner euro.

Nyemissionen i Cibus motsvarar cirka 4,8 procent av aktierna efter emissionen. Teckningskursen, som har fastställts till 189,37 kr per aktie, motsvarar den volymvägda genomsnittskursen av Cibus aktie under 30 handelsdagar före den 14 juni 2021.

Den av Sagax sålda fastighetsportföljen omfattar sammanlagt 41.600 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheterna är fullt uthyrda och den återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till cirka fem år. Hyresintäkterna uppgår till motsvarande 44 miljoner kr på årsbasis.

Cibus bedömer vidare att bolagets totala nettorörelseintäkter på årlig basis, med detta förvärv inklusive de tidigare offentliggjorda förvärven, ökar till 80,3 miljoner euro efter att förvärven har genomförts.

Försäljningen sker i bolagsform och frånträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.