CIBUS: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 13,6 EUR KR 2 KV 2022

2022-07-21 08:06:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Cibus hyresintäkter uppgick till 27,2 miljoner euro under det andra kvartalet 2022

Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat 27,5 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet blev 13,6 miljoner euro mot väntade 17,4 miljoner euro. Driftnettot uppgick till 25,2 miljoner euro. Här hade analytikerna väntat 25,8 miljoner euro.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 17,2 miljoner euro (2,4).

Efter skatt summerade resultatet till 30,8 miljoner euro mot väntade 17,6 miljoner euro.Direkt-SE