CIBUS: FÖRVALTNINGSRESULTAT 14,7 MLN EUR 3 KV 2022 (EST 16,8)

2022-11-09 08:05:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Cibus hyresintäkter uppgick till 27,8 miljoner euro under det tredje kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat 27,5 miljoner euro.

Förvaltningsresultatet blev 14,7 miljoner euro mot väntade 16,8 miljoner euro. Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 16,5 miljoner euro.

Driftnettot uppgick till 26,2 miljoner euro. Här hade analytikerna väntat 25,9 miljoner euro.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 8,9 miljoner euro (1,8).

Efter skatt summerade resultatet till 24,2 miljoner euro (12,1).Direkt-SE