CHRISTIAN BERNER: NETTORESULTATET SJÖNK TILL 3,2 MLN KR 1 KV

2022-04-28 15:04:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 3,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (4,9). Resultatet per aktie backade till 0:17 kronor (0:26).

Ebita-resultatet sjönk till 6,2 miljoner kronor (7,8).

Nettoomsättningen steg dock till 181 miljoner kronor (160) och orderingången ökade till 215 miljoner kronor (168).

"Vi ser fortsatt påverkan från de längre led- och leveranstiderna. Rysslands invasion av Ukraina har ur det perspektivet ingen direkt påverkan på oss. Indirekt kan vi dock påverkas då en del av våra leverantörer drabbas på till exempel stålprodukter och tillgången på energi", skriver vd Bo Söderqvist.

"Den underliggande efterfrågan bedöms samtidigt som fortsatt stabil och vi har förhoppningar om en mer positiv utveckling under året. Den starka orderingången under kvartalet borgar för det, då vi har byggt en bra orderstock", tillägger han.Direkt-SE