CHOSA ONCOLOGY: FAS 2-RESULTAT FÖR LIPLACIS PÅ ASCO-KONGRESS

2023-05-26 07:02:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Chosa Oncology presenterar under den vetenskapliga cancerkongressen ASCO resultat från sin prospektiva fas 2-studie med läkemedelskandidaten Liplacis vid behandling av patienter med spridd bröstcancer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Patienterna behandlades med det diagnostiska verktyget Drug Response Prediction (DRP). Verktyget bedömer sannolikheten för huruvida patienten kommer att få behandlingssvar på en cellgiftsbehandling med cisplatin.

Resultaten visar att patienter som för höga poäng i DRP-avläsningen är de som svarar gäst och visar 2,5 gånger längre median för den progressionsfria överlevnaden (PFS) det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att utvecklas.Direkt-SE