CHORDATE MEDICAL: RÖRELSERESULTATET BLEV -8,1 MLN KR 4 KV

2023-02-28 08:39:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Chordate Medical redovisar ett rörelseresultat på -8,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-7,2).

Resultat efter skatt uppgick till -8,1 miljoner kronor (-7,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:05).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,1 miljoner kronor (-5,3) med likvida medel om 3,7 miljoner kronor (29,0) vid rapportperiodens utgång.

Under det fjärde kvartalet meddelade bolaget om en företrädesemission om 51 miljoner kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt skrev om den 17 november.

I vd-ordet av bokslutet för 2022 skriver Anders Weilandt om fokus för 2023. Det innefattar sälj och marknadsföring på utvalda marknader för "proof of concept", projekten för marknadstillstånd i USA och Kina samt studierna under namnen PM009 och PM010.Direkt-SE