CHORDATE MEDICAL: RÖRELSERESULTATET BLEV -6,2 MLN KR 3 KV

2022-11-18 08:39:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Chordate Medical redovisar ett rörelseresultat på -6,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-3,7).

Resultat efter skatt uppgick till -6,1 miljoner kronor (-3,7).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,6 miljoner kronor (-4,3).

Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission för finansiering av nästa steg i bolagets strategiska plan. Teckningstiden är under december.

"För att fortsätta leverera på den strategiska planen kommer 2023 att fokuseras på marknadsföring och försäljning", skriver vd Anders Weilandt i delårsrapporten.

Chordate har utvecklat en behandlingsteknik för kronisk nästäppa och kronisk migrän.Direkt-SE