CHORDATE MEDICAL: HÄVDAR FEL, OSANNINGAR OCH ÅSIKTER I ARTIKEL

2021-11-25 15:23:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Chordate Medical besvarar i ett pressmeddelande den kritik som riktats mot bolagets behandlingsmetod mot icke-allergisk rinit, kroniskt rinnande eller täppt näsa, under namnet "kinetic oscillation stimulation" (KOS).

Enligt bolaget är effekten vetenskapligt bevisad, men en studie gjord av svenska forskare har kommit fram till att det saknas stöd för att behandlingen fungerar, skrev Expressen.

Chordate Medical uppger att artikeln för fram både felaktigheter, osanningar och personliga åsikter. Bolaget börjar med att hävda att Chordate Medicals behandlingsmetod bygger på vetenskaplig grund.

Bolaget ger även ett referat till slutsatsen av den genomförda studien PM003, där det framkommer att systemets prestanda i termer av effekt (PBASE) hade en bättre effekt än placebo i att minska det genomsnittliga veckovisa TVRSS (Total Vasomotor Rhinitis Symptom Score), en skala för rinit, hos patienter med rinit som är orsakad av en okänd faktor (idiopatisk).

Chordate Medical anser att den vetenskapliga artikel Ehnhage et al som Expressen hänvisar till ger en "diametralt annorlunda bild än vad som framkommer ur den formella studierapporten".

Slutsatsen från den vetenskapliga artikeln benämns av bolaget som "anmärkningsvärt" samt att den möjligen visar "på en normalt sett sund vetenskaplig diskussion". Enligt bolaget är det mer regel än undantag att forskare har olika uppfattningar om hur man ska tolka resultat. Chordate Medical avslutar sitt svar på frågan med att "alla har rätt till sin uppfattning".Direkt-SE