CHORDATE MEDICAL: FULLTECKNAD EMISSION ÖKAR EXIT-CHANS - VD

2022-12-29 15:52:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Chordate Medical befinner sig i en kapitalanskaffning. Givet att Chordates företrädesemission, som syftar till att ta in drygt 51 miljoner kronor, fulltecknas är det enligt bolagets vd Anders Weilandt inte orimligt att de finansiella medlen räcker fram till en exit i form av till exempel ett utköp från börsen eller en möjlig licensaffär.

"Givet en fulltecknad emission ökar sannolikheten för det (en exit Direkts anm)" sade Chordate Medicals vd Anders Weilandt under torsdagens bolagspresentation. Han tillade att det finns ett flertal rörliga delar som avgör om kapitalet från emissionen räcker ända fram till en eventuell exit.

Tiden fram till en eventuell exit skulle enligt bolagets vd kunna vara två till tre år.

Under bolagets presentation jämför Anders Weilandt bolagets medicintekniska behandling mot migrän, under namnet "kinetic oscillation stimulation" (KOS), som ett likvärdigt alternativ till Botox.

Enligt den marknadsuppskattning Chordate Medical delger investerarna i sin presentation skulle ett alternativ till Botox logiskt sett ha en lika stor marknadspotential. I ett räkneexempel där Chordate uppskattar att 2 procent av befolkningen globalt lider av kronisk migrän och att Botox når 7 procent av denna patientgrupp motsvarar det en försäljning om cirka 8,1 miljarder kronor.

"Det här var hypotetiskt, men jag tror att det kan vara bra för egna tankar och beräkningar", sade Anders Weilandt som en kommentar till marknadsuppskattningen.

Anders Weilandt påtalar att subgruppsdata från migränstudien PR007, omfattande 97 patienter i Tyskland, gav ett positivt och signifikant resultat.

Förutom behandling av migrän inriktar sig Chordate Medical mot marknaden för icke-allergisk rinit, kroniskt rinnande eller täppt näsa. Rinitbehandlingens nytta har dock tidigare fått utstå en del kritik.

"KOS är en experimentell behandling som i bästa fall kan kallas omtvistad, men som man absolut inte kan sälja som en etablerad eller fungerande metod. Man lurar både patienter och aktieägare", sade Lars Olaf Cardell, professor och överläkare inom öron/näsa/hals vid Karolinska Institutet till Expressen i november 2021.

Från bolagets sida hävdade de dock att artikeln i Expressen förde fram både felaktigheter, osanningar och personliga åsikter och konstaterade att behandlingsmetoden bygger på vetenskaplig grund.Direkt-SE