CHORDATE MEDICAL: FÖRETRÄDESEMISSION 51 MLN KR, KURS 0:50 KR

2022-11-17 08:36:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Chordate Medical har beslutat om en företrädesemission om 51,3 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Styrelsen bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånadersperiod. För att accelerera arbetet mot en exit, primärt genom fortsatta satsningar inom migränmarknaden med de senaste studieresultaten som utgångspunkt, har styrelsen beslutat att föreslå företrädesemissionen", heter det.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från huvudägare samt medlemmar ur bolagets styrelse och ledning motsvarande cirka 33 procent av företrädesemissionen.

Emissionsvillkoren är att varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt, och 20 teckningsrätter ger rätt att teckna 13 aktier. Teckningskursen per aktie är 0:50 kronor.

För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 39,4 procent.Direkt-SE