CHORDATE MEDICAL: ÄNDRAD TIDSLINJE FÖR FÖRETRÄDESEMISSION (OMS)

2022-11-25 06:04:54

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Chordate Medical tvingas ändra tidsplaneringen i den aviserade företrädesemissionen efter "ett administrativt förbiseende".

Missen handlade om att ingen kungörelse kunde göras i Post- och Inrikes Tidningar i sådan tid att kungörelse kunde publiceras senast två veckor före den utlysta extrastämman.

Extrastämman tänkt att hållas den 5 december ställs därför in och ersätts med en extrastämma den 13 december.

Detta påverkar även tidslinjen för emissionen i motsvarande mån.Direkt-SE