Chief Legal Officer Lars Bäckman går i pension från Biotage

2023-03-09 09:00:00

Uppsala, Sverige – 9 mars 2023 – Biotage AB (publ) (”Biotage”) meddelade idag att Lars Bäckman kommer att gå i pension från sin tjänst som Chief Legal Officer efter över 16 år på företaget. Lars ingår i koncernledningen som ledande befattningshavare, och han kommer att lämna Biotage i september 2023.

Tomas Blomquist, VD och koncernchef på Biotage, sa: "Jag vill tacka Lars för hans många år på Biotage. Lars har haft en central roll att driva Biotages tillväxtresa, inte minst genom att hantera bolagets förvärv och försäljningar under åren, men också som en mycket uppskattad medlem i ledningsgruppen. Senast hanterade han förvärvet av Astrea Bioseparations, en leverantör av snabbväxande kromatografilösningar som kommer att expandera Biotages kromatografiverksamhet till det mer snabbväxande och större bioprocesssegmentet, samtidigt som det ökar exponeringen mot kunder inom biologiska läkemedel och avancerade terapier."

Lars Bäckman, Chief Legal Officer på Biotage, sa: "Jag är stolt över att ha varit en del av Biotages tillväxtresa och jag ser fram emot att följa Biotage i framtiden. Jag vill tacka alla mina kollegor runt om i världen för att de gjorde min karriär på Biotage till en så glädjefylld resa.”

Kontaktinformation:

Tomas Blomquist
VD och koncernchef
tomas.blomquist@biotage.com
+46 705 23 01 63

Saara Nordenström
Kommunikationschef
saara.nordenstrom@biotage.com
+46 761 42 26 12

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel och diagnostik, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited.

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, diagnostik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har över 500 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 566 miljoner kronor 2022 och våra produkter säljs i mer än 80 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.
Website: www.biotage.com

MFN