Nordeas chefstrateg Johan H. Larsson.

Placera Nordea sänker sin aktierekommendation då osäkerheten på marknaderna ökat. Det negativa sentimentet håller i sig och är det något man får räkna med som investerare, är det att även den höga volatiliteten håller i sig, säger Nordeas chefstrateg Johan H. Larsson i en kommentar till bankens uppdaterade marknadssyn för juli, under rubriken "Ökad osäkerhet".

Börsen brukar svänga ”lite extra” under sommarmånaderna, och nu kommer marknaden att fokusera den kommande rapportperioden.

– Då är det ännu en gång dags för de noterade bolagen att bekänna färg. Under juli väntar även uppdaterade inflationssiffror, räntehöjningar, och sannolikt fler utspel från centralbankshåll, säger Johan H. Larsson.

Nordea överviktar i den uppdaterade marknadssynen Nordamerika på bekostnad av Europa. Skälet är att de bästa ”vinst- och makroutsikterna” finns där och att de amerikanska hushållens ekonomiska situation parallellt med reallöneökningar ger de bästa konsumtionsförutsättningarna. I Europa är osäkerheten större, anser chefstrategen.

– Vi fortsätter fokusera på kvalitet och överviktar IT- och Hälsovårdssektorn, och underviktar Dagligvaror och Sällanköp där den höga inflationen gör ett allt större avtryck, säger han

Neutral allokering

– Under månaden hamnade inflationsutvecklingen och den amerikanska centralbanken ännu en gång i fokus, och vi väljer nu också att sänka aktierekommendationen och rekommenderar investerare att framöver ha en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

Inflationen har än en gång överraskat marknaden, och den amerikanska centralbanken Fed ökar sina insatser för att få kontroll på inflationsutvecklingen. Osäkerheten ökar och det finns en hel del motvind, men vinstestimaten håller emot förvånansvärt väl, anser Nordea.

Neutral räntestrategi

Utvecklingen i obligationsmarknaden, och den lägre värderingen i aktiemarknaden, ger högre förväntad avkastning över samtliga tillgångsklasser, men ökad osäkerhet och svårbedömda utsikter kommer fortsatt föra med sig hög volatilitet.

– Som ett resultat av utvecklingen sänker vi aktierekommendationen och rekommenderar nu en neutral allokering mellan aktier och obligationer, säger Johan H. Larsson, och tillägger att Nordea behåller sin neutrala rekommendation trots allt attraktivare nivåer i obligationsmarknaden.

– Den nuvarande räntehöjningsmiljön och de osäkra utsikterna väger över, säger han.