Placera Den amerikanska aktiemarknaden ser dyr ut, men Fran Øland,  Danske Banks chefstrateg i Köpenhamn, råder ändå investerarna att övervikta amerikanska aktier i portföljen. Skälet är att tillväxtutsikterna ser allt bättre ut och en starkare dollar kan dessutom ge en extra medvind, skriver han i en artikel på Danske Banks danska hemsida, där han dock varnar för att inflationsrisken kan störa hans resonemang.

Det finns ett antal orsaker till att avkastningspotentialen just nu är intressant för amerikanska aktier. De viktigaste är tillväxtutsikterna, förväntningarna på mer stabilitet i de nuvarande osäkra tiderna, samt tron på att dollarkursen ska stiga.

När det gäller tillväxtutsikterna för den amerikanska ekonomin är de bättre än för de allra flesta regioner. Efter det svaga tredje kvartalet ser nu tillväxten ut att stiga kraftigt på grund av en mycket stark efterfrågan, menar Frank Øland.

”USA är den enda regionen där nyckeltalen just nu överraskar positivt, och det kan få ytterligare näring av det infrastrukturpaket på 1.200 miljarder dollar som Joe Biden nyligen fick politisk majoritet för”, skriver Frank Øland.

”Säker hamn i osäkra tider”

USA är också en ”säker hamn” i osäkra tider, enligt Frank Øland. Under perioder med ”geopolitisk valutainstabilitet” söker sig ofta investerarna till USA, vilket kan motverka kursfall i amerikanska aktier.

Dollarkursen stärks på grund av stigande räntor och det spär på avkastningen ytterligare om du har investerat i amerikanska aktier, menar Øland. Att räntorna stiger räknar banken med, då Fed nu stramar åt penningpolitiken i takt med att den amerikanska arbetsmarknaden förbättras.

En ytterligare förklaring är att det i USA finns många bolag som kännetecknas av solida affärsmodeller med stabil intjäningsförmånga, starka kassaflöden och begränsad skuldsättning. ”Det är eftertraktade egenskaper”, skriver Øland.

Men, vilken är då den största risken när det gäller amerikanska aktier?

”Ser vi specifikt på amerikanska aktier är vår övervikt bland annat baserad på förväntningen på relativt goda tillväxtutsikter i USA.  Tillväxten är dock begränsad av utbudssidan”, skriver Øland. Om pandemin varar ännu längre kan den förlänga perioden med förhöjd inflation, vilket leder till att den amerikanska centralbanken stramar åt penningpolitiken mer och snabbare än förväntat. Det är en risk for aktierna, menar han.