Börsen Danska aktier har faktiskt slagit de flesta andra aktiemarknader i år och börsen i Köpenhamn är nu nästan lika bra som börsen i Stockholm. Men kruxet är att danska aktier börjar se dyra ut, anser Danske Banks chefstrateg i Köpenhamn Frank Øland.

Danska aktier har stigit kraftigt under 2021, mer än de flesta andra marknader. Vad är det då som gör att det har gått så bra i Danmark? Frank Øland svarar själv på den retoriska frågan i en text på Danske Banks danska hemsida.

– Det kan vara frestande att leta efter en dansk förklaring, till exempel att vi i motsats till de flesta andra länder redan har tagit bort alla restriktioner, skriver han.

Flera kursraketer

Men förklaringen sitter sannolikt i sektorsammansättningen på börsen i Köpenhamn som har många bolag som verkar inom transportindustrin, eller läkemedelsindustrin. Øland exemplifierar med bolag som DSV, Mærsk, Bavarian Nordic och Novo Nordisk, som alla varit kursraketer under året.

En annan typ av aktier som gått mycket bra är de som gynnats av återöppningarna av samhällena över hela världen. Två exempel på detta är Rockwool och bryggerijätten Carlsberg.

”Extrem efterfrågan”

Frågan är bara hur länge denna utveckling kan fortsätta? Frank Øland anser att återöppningarna nu redan är inprisade i aktiekurserna, men frakt- och transportindustrin drivs fortfarande av en ”extrem efterfrågan” på mängder av produkter och varor.

Men solskenshistorierna kring danska aktier kan nog fortsätta, och det behövs för att försvara värderingsnivåerna.

”Långt ifrån billiga”

”Danska aktier är nämligen långt från billiga, oavsett vilka parametrar vi tittar på. Medan danska aktier handlas till p/e 26,6 kan amerikanska aktier köpas till p/e22,1. För europeiska aktier är p/e nere på 15,9. Danska aktier präglas av kvalitet, men de är inte billiga”, skriver Frank Øland.

Han förtydligar också p/e-resonemanget med att konstatera att du just nu måste betala 26,6 danska kronor för att får 1 krona i förväntad intjäning på tolv månader.