2022 Nästa år väntas bli ett mer normalt börsår när corona försvinner från investerarnas fokus och ”TINA” mister sin kraft. Det är några av spaningarna inför 2022 från Danske Banks chefsstrateg Frank Øland.

Det är i ett inlägg på danskebank.dk som bankens danska chefsstrateg lägger fram tio spaningar inför nästa år. 

För det första spår Øland att 2022 blir ett mer normalt börsår:

”Det kan tyckas tråkigt efter ett par fantastiska aktieår men dessvärre kan vi inte räkna med uppgångar på 20 procent eller mer år efter år. Vi förväntar oss att aktiemarknaden kyler av och levererar en mer normal avkastning”, skriver han och påpekar att en genomsnittlig avkastning ligger på 6,8 procent vilket inte är så dåligt det heller.

För det andra tror Øland att företagens vinsttillväxt planar ut.

”Vinsttillväxten för börsnoterade bolag toppade redan under det andra kvartalet 2021 och vi ser motvind framöver. Intjäningen pressas bland annat av fallande försäljning av varor som haft en onormalt hög efterfrågan under pandemin”.

Frank Øland tror också att corona försvinner från investerarnas fokus.

”Efter omikron-vågen är det slut på restriktioner och nedstängningar på de viktigaste marknaderna. Covid 19 kommer att ses som en vanlig influensa”, tror Øland.

För det fjärde tror han att ”TINA”, det vill säga ”There Is No Alternative” mister sin kraft när det gäller aktiemarknaden.

”Vi rör oss bort från en värld där de korta räntorna är noll eller till och med negativa. Fed väntas höja räntan tre gånger under 2022 och fortsätta under 2023. Därmed kommer korta statsobligationer att åter ge positiv nominell avkastning. Därmed blir TINA inte längre ett argument för att investera i aktier”, säger Øland.

Han tror också att inflationen kommer att falla tillbaka till en mer normal nivå i takt med att fokuset på covid ebbar ut och centralbankerna stramar åt.

Den sjätte spaningen handlar om Kina där partikongressen väntas ge Xi Jinping fem år till. Samtidigt väntas förhållandet till USA kylas av ytterligare.

Apropå USA så tror Øland att Joe Biden blir en ”lame duck” efter mellanårsvalet i USA som hålls i november.

”Om demokraterna tappar många mandat i representanthuset och senaten blir Biden, som redan nu har svårt att få igenom sin politik i senaten, på allvar en lame duck”, skriver Øland.

Den åttonde spaningen är att 2022 blir lyxens år.

”Efter två år i pandemins skugga är konsumenterna villiga att betala för lyx. Det handlar inte om materiell lyx utan ultimata semesterupplevelser, lyxhotell och restauranger i världsklass”, spår Øland.

Men även hälsa blir en trend under nästa år.

”2022 blir året då det blir tydligt att hälsa har en stor tillväxtpotential”, menar Øland som bland annat tror att det kommer ett genombrott när det gäller regenerativ medicin som kan förlänga livstiden.

Frank Øland tror också att ESG och hållbarhet blir mainstream under 2022.

”ESG-investeringar, det vill säga investeringar som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden, kommer att växa massivt under 2022 och investerare kommer att fokusera på de bolag som bidrar till en grön omställning”, skriver Øland.