Danske Banks chefsstrateg Frank Øland.

Börsen Danske Banks chefsstrateg Frank Øland förutspår att 2023 blir ett bättre år för aktier än 2022. Samtidigt räknar han med att världsekonomin glider ned i en lågkonjunktur.

Nyårsafton kryper sig allt närmare och som ett steg i förberedelserna inför 2023 har Danske Banks chefsstrateg Frank Øland samlat sina ”bästa gissningar” om de avgörande händelserna som investerare måste ta hänsyn till under nästa år. Detta i ett blogginlägg på storbankens hemsida. 

Chefsstrategen listar tio potentiella händelser med påpekandet att han fokuserat på sannolika scenarier snarare än ”spektakulära förutsägelser”. Den första punkten lyder ”Global recession”. 

– Det är en dyster förutsägelse, men vi kan inte undvika det, skriver Frank Øland.

Han tillägger att nedgången kommer att vara som djupast i Europa medan USA klarar sig lindrigare undan. Ett skäl till det är att den europeiska energikrisen förvärras, vilken är en annan punkt på listan. Chefsstrategen betonar dock att det är en mer osäker förutsägelse som hänger på ett antal faktorer, bland annat väderleken. 

Vidare bedömer han att inflationen kommer att falla kraftigt och att den till och med kan närma sig centralbankernas målnivå på 2 procent.

– Källan till den kraftiga nedgången i inflationen är den betydande nedgången i efterfrågan. Att byta från en bristsituation till en situation med stora lager sätter stopp för de kraftiga prisökningarna, skriver Frank Øland.

En lågkonjunktur och fallande inflation gör i sin tur att centralbankerna trycker på pausknappen vad gäller räntehöjningar, spår chefsstrategen.

Räntesänkningarna kommer troligen inte förrän 2024, men det finns definitivt en möjlighet att vi kan se de första räntesänkningarna redan 2023, skriver han.  

Årets räntehöjningar har samtidigt skapat ”attraktiva avkastningsmöjligheter” på obligationsmarknaden.

– Vår bedömning är att de långa räntorna är nära toppen och kanske till och med över toppen. Om räntorna sjunker under 2023 kan en realisationsvinst uppnås utöver den nuvarande räntan, skriver chefsstrategen under punkten ”Ett bra år för obligationer”.

När det gäller börsen tror Frank Øland att det blir en tuff inledningen på 2023 när investerare ändrar fokus från det tidigare orosmolnet, inflationen, till ett annat, konjunkturen. Nedskruvade vinstprognoser kan vara en orsak till eventuella kursfall, påpekar han. 

Trots det förväntar sig Frank Øland att 2023 blir ett bättre år för aktier än 2022. 

– Sammantaget kan 2023 mycket väl ge positiv avkastning för aktieinvesterare, men det kommer att finnas några gupp på vägen, skriver han.

Chefsstrategen räknar också med tvära kast på marknaden under året där investerare hoppar mellan olika sektorer.  

– I början av året kommer fokus att ligga på lågkonjunktur och då brukar de defensiva aktierna och kvalitetsaktierna typiskt sett klara sig relativt bra. Senare kan fokus komma att hamna på lägre räntor och tillväxtmöjligheter, vilket bland annat kan stödja cykliska aktier och tillväxt, fortsätter Frank Øland. 

Utöver det tror han att bostadspriserna faller snabbare än under finanskrisen “i en rad länder”. Efter årets stora räntehöjningar har ordentliga prisfall redan inträffat i länder med en stor andel rörliga lån som Sverige, Nya Zeeland och Kanada, konstaterar chefsstrategen. 

– Det senaste årets historiskt snabba räntehöjningar från en extremt låg nivå slår nu in på bostadsmarknaden med full kraft och skickar ner bostadspriserna kraftigt, skriver Frank Øland, och tillägger:

– Huspriserna i USA och en rad andra länder måste dock sjunka mycket innan husägare blir tekniskt insolventa, så prisfallen kommer sannolikt inte att utlösa en ny finanskris.

Under de två resterande punkterna spår Frank Øland att Kina häver de hårda coronarestriktionerna och börjar öppna upp ekonomin. Men han flaggar för att det kan bli en skakig resa med potentiella bakslag. 

Han lyfter dessutom risken för ”svarta svanar”, händelser som är omöjliga att förutse, exempelvis naturkatastrofer och pandemier.