Kina Det kan bli ett händelserikt år på de kinesiska finansmarknaderna. Men trots riskerna finns det goda taktiska möjligheter för investerare. Det menar Carl Christian Ottander, chefsstrateg på Söderberg & Partners.

Det är i Söderberg & Partners senaste Marknadsutblick som Ottander skriver att den kinesiska inbromsningen har varit påtaglig under fjolåret.

”Nedslaget mot tidigare oreglerade sektorer och den krisande fastighetsutvecklaren Evergrande under andra halvåret fick stora återverkningar på tillväxtmarknaderna”, skriver han.

Samtidigt har kredittillväxten fallit tillbaka till en nivå där myndigheterna historiskt sett börjat stimulera ekonomin igen.

”Inför 2022 saknas det inte risker för marknadsutvecklingen men vi bedömer samtidigt att förutsättningarna är goda för fortsatt vinsttillväxt i bolagen. Stramare penningpolitik i USA, en pandemi som inte är över samt inflationsdrivande flaskhalsproblematik ställs mot en stark konjunktur, lättare penningpolitik i Kina och låga, om än stigande, räntor. Därtill finns en rad geopolitiska spänningar som kan utvecklas till det sämre. Därmed är det upplagt för ett händelserikt år i ett marknadsperspektiv, med goda taktiska möjligheter”, skriver Ottander.