Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson.

Investera Nordea fortsätter att rekommendera en neutral allokering mellan aktier och obligationer. Detta mot bakgrund av den allmänna osäkerheten på marknaden. Det framgår av bankens investeringsstrategi för augusti. USA pekas ut som den mest intressanta regionen medan Europa är mindre attraktivt.  

Banken konstaterar att aktiemarknaden studsade tillbaka i juli samtidigt som långa räntor föll tillbaka efter att de ekonomiska utsikterna blivit mer osäkra.

”Men trots en ökad osäkerhet och en hel del motvind så fortsätter vinstestimaten att hålla emot förvånansvärt väl, även om de fallit tillbaka något under sommaren. Utvecklingen i stort, tillsammans med en värdering under eller i linje med snittet för de senaste decennierna, fortsätter att ge stöd”, skriver Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson.

Samtidigt kan vi inte förvänta oss att värderingarna återvänder till de nivåer vi såg i fjol. Dessutom får vi räkna med mer turbulens, menar Larsson.

”Under förutsättning att de ekonomiska utsikterna inte försämras ytterligare, och med hänsyn till utvecklingen i obligationsmarknaden, ser de framåtblickande och långsiktiga avkastningsförutsättningarna i alla fall mer attraktiva ut. Men likviditeten i marknaden är fortsatt låg och man bör räkna med att den höga volatiliteten kommer hålla i sig framöver”, skriver Larsson.

Han påpekar också att uppgången i aktiemarknaden har inte fått stöd från makroutvecklingen och därför behåller banken en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

När det gäller regioner rekommenderar Nordea övervikt i nordamerikanska aktier på bekostnad av Europa.

”USA har fortsatt de bästa vinst- och makroutsikterna. Hushållens ekonomiska situation och högre reallöneökningar ger bättre konsumtionsförutsättningar i USA. I Europa är osäkerheten större”, skriver Larsson.

På sektornivå nedgraderar Nordea IT-sektorn från övervikt till neutral samtidigt som dagligvaror lyfts från undervikt till neutral.

”Vi behåller samtidigt hälsovårdssektorn som en övervikt och underviktar sällanköp”, skriver Johan H. Larsson.