Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson.

Placera Vinsttillväxten var fantastisk och börsuppgången kraftig under 2021. Den starka efterfrågan och den höga tillväxten förväntas hålla i sig under 2022, vilket bäddar för ytterligare vinsttillväxt. Det är huvudskälet till att Nordea i bankens uppdaterade marknadssyn för januari behåller sin rekommenderade övervikt för aktier som fortsätter prestera bättre än obligationer, enligt Johan H. Larsson, bankens chefsstrateg.

Marknaderna lider fortfarande av problemen med komponentbrist och flaskhalsarna finns kvar under 2022, men tack vare den starka efterfrågan kan kostnadsökningen föras vidare till slutkunderna.

– Vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan och ser att aktier kommer prestera bättre än obligationer, om än i en mer måttlig takt än under 2021, säger Johan H. Larsson.

Tillväxt över snittet kombinerat med ökad efterfrågan brukar föra med sig ett ”gynnsamt klimat för vinsttillväxten”, menar han.

”Hög vinsttillväxt i historiskt perspektiv”

– Det är vårt grundscenario, vilket gör att vi fortsätter ha en positiv syn på aktier, och även om tillväxten skulle backa något blir den hög i ett historiskt perspektiv.

Att Fed höjer räntan brukar indikerar högtryck i ekonomin, vilket också brukar innebära att den höga vinsttillväxten håller i sig ett tag till.

– På nuvarande nivå är det inte svårt att måla upp ett scenario med en avkastning som vi historiskt ser under ett normalår, 5 till 10 procent, även om vi har breddat spannet något och räknar med mellan 5 till 15 procent, säger Johan H. Larsson, men garderar sig för oväntade händelser på vägen.

Öppnar för omprövning

– Det finns mycket som kan hända, men om vi går i mål blir resan dit ändå volatil och svängig, säger han och pekar på Feds agerande och den förändrade penningpolitiken som katalysatorer till osäkerheten.

Han menar att Nordeas mål är högst ”rörligt” och om läget förändras, det vill säga om tillväxten kraftigt revideras ned, måste bankens mål omprövas.

– Men vi har som utgångspunkt en balanserad portfölj med aktier och räntor, där aktier går bättre än obligationer. För den som har en portfölj med 100 procents aktier blir läget lite annorlunda.

”Tillväxten under 2021 var historiskt hög, bland annat som ett resultat av nedstängningarna och den stora nedgången under 2020. Tillväxten under 2022 kommer vara fortsatt god, men inte i paritet med 2021 och vi kommer successivt återvända till mer normala nivåer. Med stöd från en hög sparkvot, och andra positivt bidragande faktorer som till exempel stigande huspriser, förväntas den höga efterfrågan hålla i sig. Ökade investeringar bidrar på den positiva sidan, inte minst infrastrukturinvesteringarna i USA och Europa”, skriver Johan H. Larsson i marknadssynen.

”Inflationen inte här för att stanna”

I den redovisar Nordea också uppfattningen att den i dagsläget mycket höga inflationen inte är här för att stanna. När situationen med komponentbrist och flaskhalsar, som orsakat den högre inflationen, blir normal blir balansen mellan utbud och efterfrågan bättre och det talar för att inflationen blir lägre framöver.

”En del har sannolikt valt att gå i pension och har lämnat för gott, men läget kommer förbättras successivt när stöden fasas ut, smittspridningen minskar, barnpassningen normaliseras, och när besparingarna ackumulerade under pandemin normaliseras. Stigande löner kommer också öka attraktionskraften i att börja jobba igen och kommer därmed bidra till att fler återvänder till arbetsmarknaden”, skriver Nordea och påpekar att konsumenter och företag vid det här laget lärt sig att hantera situationen vilket dämpar de negativa effekterna.

– Vi tror inte marknaden kommer överreagera men volatiliteten riskerar att öka. Även om den ökade smittspridningen bromsar återhämtningen så blir det endast en tillfällig paus, säger Johan H. Larsson.