Johan H. Larsson, Nordeas chefsstrateg.

Placera Nordea behåller sin övervikt i aktier i den nya marknadssynen för september som publicerades på tisdagen under rubriken ”En lägre växel”. De omfattande finansiella stöden har både stärkt konsumtionen och sparandet, samtidigt som sommarens sektorrotation allt mer gynnat defensiva tillgångar, sammanfattar Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson det ekonomiska läget.

Rapportsäsongen är i det närmaste slut för den här gången, och den har varit ”fantastisk”, skriver Johan H. Larsson i septembers marknadssyn..

”De förväntade vinsterna har reviderats upp och under kommande kvartal väntas vinstutvecklingen ligga i linje med Q2. Vi tror att konsensusestimaten ännu en gång är lite väl pessimistiska och ser stark efterfrågan, högre försäljning, och överlag goda förutsättningar för att den positiva marginalutvecklingen ska kunna hålla i sig.”, skriver han också.

”Stigande vinster trots komponentbrist”

De förutsättningarna ska ställas mot nuvarande kapacitets- och komponentbrist och att det ”finns gott om flaskhalsar”. Företagen kan ändå hantera det, till exempel via prishöjningar.

”Det har varit tydligt inte minst i bilindustrin där vinsterna stigit trots utbredd komponentsbrist, skriver Nordea och drar slutsatsen att vinsterna fortsätter att överraska positivt.

Tillväxten kommer dock inte att orka hålla i sig och faller tillbaka något under den närmaste framtiden, men det sker från ”historiskt höga nivåer”.

”Fortsatt hälsosam ekonomisk aktivitet”

Eftersom hushållens förutsättningar för att konsumera har stärkts av omfattande stöd och ett ökat privat sparande, samtidigt som arbetsmarknaden fortfarande är stark, pekar det mesta på att den ekonomiska aktiviteten förblir ”fortsatt hälsosam”.

I sektorrotationen under återhämtnings- och expansionsfasen har cykliska tillgångar och sektorer gått starkt, men det har skett ett skifte där mer defensiva tillgångar gått starkt.

Sektorvinnarna under första halvåret har varit Energi, Material, Verkstad och Finans som alla har underpresterat. Den bästa utvecklingen har funnits i IT och Hälsovård.

”Fantastisk rapportperiod”

Smittspridningen är fortfarande oroande, men börsen har fått ett starkt stöd av ”ännu en fantastisk rapportperiod”. Det är skälet till att Nordea tror på ytterligare medvind under hösten.

”Även om medvinden kommer avta något framöver så blåser den fortfarande på en hälsosam nivå och vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan”, skriver Johan H. Larsson.

Men det finns ändå en påtaglig nervositet på marknaden och defensiva tillgångar har blivit allt intressantare. Förutsättningar för tillväxt och positiv vinstutveckling är ändå goda, vilket motiverar aktieövervikten.

”Pandemins påverkan bör bli begränsad”

Trots deltaviruset snabba ökning verkar smittspridningen plana ut i västvärlden och färre har dött i corona under deltaperioden jämfört med tidigare. ”Tillsammans pekar utvecklingen mot att påverkan på den ekonomiska återhämtningen bör bli begränsad”, tror Johan H. Larsson.

Mycket stora infrastrukturinvesteringar förhandlas just nu i USA, och det är sannolikt, enligt Johan H. Larsson, att det kommer att landa i närheten av Bidens förslag, även om det fortfarande är oklart hur allt ska finansieras. Sannolikt ger dessa infrastruktursatsningar ett ”betydande bidrag till den amerikanska tillväxten”.

Detsamma gäller för EU, enligt Nordea, medan det mesta pekar mot en inbromsning i Kina.