Chefsstrategen: Felet som många svenska investerare gör

Publicerad 2015-11-23 09:13

Krönika Att investera i bolag på hemmamarknaden har sina för- och nackdelar. Men många privata investerare är alldeles för hemmablinda och riskerar därmed att få sämre riskjusterad avkastning än om man skulle spridit ut innehaven. Det skriver Nordeas chefsstrateg Michael Livijn i en gästkrönika.

Hemmamarknaden brukar ligga en varmt om hjärtat men som vi alla vet finns det en värld utanför också. Det gäller i högsta grad även investeringar, där Nordeas rådgivningsmodell baseras på internationell diversifiering.

Med hjälp av denna diversifiering uppnås en mer optimal portfölj och den riskjusterade avkastningen blir så hög som möjligt. Likväl rekommenderar vi en betydligt högre andel Sverige i aktieportföljen än vad som återfinns i ett globalt index. Varför då?

Home bias brukar detta kallas för, att man strukturellt har en större andel av hemmamarknaden i sin portfölj. Delvis beror det på emotionella faktorer, att man känner till bolagen och kanske har en relation till dem.

Under mina år i branschen har jag många gånger hört hur ”fina bolag” vi har i Sverige! Det är lättare att investera i något man känner till. En annan, mer rationell faktor, är att informationsövertaget är statistiskt signifikant, framförallt när det gäller mindre bolag.

Lokala investerare är enligt en studie från 2005 (Ivkovic & Weisbenner) bättre på att hitta ”rätt” småbolag relativt investerare som inte var på plats. Så nog finns det fog för att lyfta fram sin hemmamarknad.

Faktum kvarstår dock, Sverige utgör lite drygt en procent av världens samlade börsvärde. Som jämförelse är det amerikanska bolaget Apple nästan dubbelt så stort som svenska börsen.

Jag skulle vilja påstå att även Apple är ett ”fint bolag”, och globalt kryllar det av dessa bolag. Så möjligheter att investera utanför hemmamarknaden saknas knappast. Snarare ska man se upp med att inte bli alltför hemmablind.

Vi rekommenderar att man strategiskt (alltså långsiktigt) ska ha 25 procent Sverige i sin aktieportfölj. Det ger mer än väl utrymme för både de emotionella och rationella argumenten utan att det påverkar den riskjusterade avkastningen för hela portföljen i någon större utsträckning.

Problemet ligger snarare i att många privata investerare har betydligt mer än så. Då försämras den riskjusterade avkastningen eftersom Sverige är en marknad som har högre risk än ett globalt index.