Handelsgolvet på New York-börsen.

Börsen Marknaden får snart slut på bränsle och kommer att behöva en andningspaus. Vad som händer med kurserna efter det hänger på vinstutvecklingen i bolagen när centralbankerna dragit i handbromsen, säger Nordeas chefsstrateg Johan Larsson till Privata Affärer.

Räknat från bottennoteringen i mitten av oktober är S&P 500 upp drygt 10 procent och Stockholmsbörsen 16 procent. Det oväntat låga inflationsutfallet i USA under oktober gav börserna en rejäl skjuts i slutet på förra veckan. 

Men kursuppgången är överdriven, bedömer Nordeas chefsstrateg Johan Larsson och hans kollegor. 

– Det är en reaktion från en marknad som är svältfödd på goda nyheter, men den är givetvis i överkant. Flera indikationer pekar också på att likviditeten är låg, att det råder stor riskaversion bland investerare, och vid tunnare handel är det lättare att flytta marknaden, säger han. 

Den starka börstrenden markerar därmed inte någon vändningspunkt för årets nedpressade marknad, fortsätter Nordeas chefsstrateg. 

– Det börjar se överköpt ut. Runt hörnet väntar säkerligen att marknaden ger upp en del av den här uppgången eller rör sig sidledes för att hämta kraft till en ny eventuell uppgång, säger Johan Larsson. 

Visserligen skickade inflationsrapporten positiva signaler, att styrkan i prisökningarna börjar avta. Samtidigt är det långt ned till den amerikanska centralbanken Federal Reserves inflationsmål på 2 procent, poängterar Nordeas chefsstrateg

– Vi vet om att Fed kommer att fortsätta höja räntan, men höjningsfasen börjar gå mot sitt slut. Däremot får man räkna med att räntan ligger kvar på en högre nivå en längre tid, ända fram till att den önskade effekten uppnås, en arbetsmarknad i balans och att löneinflationen blir mer hanterbar, säger Johan Larsson.

Börsen har under året varit känslig för ränteutvecklingen, men i takt med att en toppnotering närmar sig kommer marknadens uppmärksamhet i högre grad att riktas mot bolagens vinstutveckling, enligt Johan Larsson. Han tillägger att vinsttillväxten i börsbolagen visat positiva tecken fram till tredje kvartalet. 

– Men under de kommande kvartalen kommer man att kunna se hur pass negativt genomslag räntehöjningarna och den senaste tidens ekonomiska inbromsning får, säger han. 

I Nordeas veckobrev skriver strategen Antti Saari att de amerikanska bolagens sammanvägda vinsttillväxt för närvarande uppgår till 4 procent för tredje kvartalet – något lägre än vad storbanken hade räknat med. 

Samtidigt skruvade analytikerna ned sina vinstprognoser med 4 procent för 2023, vilket Antii Saari beskriver som ”en relativt stor förändring under ett enskilt kvartal”. Nu är vinstförväntningarna för de kommande åren lågt ställda ”ur ett historiskt perspektiv”, fortsätter strategen.

Det gör att börsutsikterna är något tudelade. Att vinsterna revideras ned är vanligtvis ett dåligt tecken för börsen, men samtidigt bäddar de lägre prognoserna för positiva överraskningar, något som marknaden uppskattar. 

– Förväntningarna på de två nästkommande åren ligger på nivåer där vi brukar landa i slutändan, det vill säga en global vinsttillväxt på dryga 7 procent. Men skulle det inte bli så illa som befarat kan de faktiska utfallen bli bättre och det skulle naturligtvis vara positivt för marknaden, säger Johan Larsson. 

Nordeas chefsstrateg förklarar att analytikerna tenderar att vara som allra mest optimistiska i början av året för att sedan justera ned sina prognoser under årets gång. 

Vid sidan av inflationsstatistiken har USA haft ett mellanårsval. Demokraterna har säkrat en majoritet i senaten medan Republikanerna går mot en seger i kongressens andra kammare, representanthuset. Johan Larsson tror inte att det politiska dödläget i landet får någon större inverkan på börsutvecklingen framåt. 

I Kina har regimen under ledning av president Xi Jinping lättat på vissa coronarestriktioner, som bromsat landets tillväxt i år. Andra tillväxtmarknader i regionen har under året klämts mellan en kärvande ekonomi i motorn Kina och den kraftiga dollarförstärkningen eftersom länderna är skuldsatta i valutan. 

– Om vi närmar oss en ränte- och dollartopp vore det positivt. Gör Kina dessutom en omsvängning och börjar stötta ekonomin i stället för att införa regleringar kommer det också få stora positiva effekter, säger han, och fortsätter:

– Jag tror att investerarkollektivet kommer att avvakta lite, men definitivt sätta tillväxtmarknader på bevakningslistan. Man ser nog att det kan dyka upp ett långsiktigt köptillfälle, men i det korta perspektivet framstår risken fortsatt som hög.

I den senaste strategirapporten för november rekommenderade Nordea en neutral aktievikt i portföljen. Regionalt behöll storbanken även den neutrala rekommendationen för tillväxtmarknader. USA och Europa viktades i sin tur upp respektive ned till en neutral nivå.