Börsen Det finns gott om faktorer som gjort att börsen nu skakar. Men marknaden drivs nu av rädsla och det är sällan som det värsta scenariot faktiskt inträffar, säger Danske Banks chefsstrateg Frank Øland som råder investerare att ta det lugn.

”De senaste dagarnas nedgångar beror på en cocktail av nervositet kring Ukraina, den amerikanska centralbankens åtstramningar samt en något svag start på den amerikanska rapportperioden”, skriver Frank Øland på danskebank.dk.

När det gäller konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är det också mycket som står på spel.

”Vi förväntar oss inte en invasion av Ukraina. Det skulle helt enkelt bli för kostsamt för Ryssland. Men skulle vi få se en rejäl nedgång på börserna på grund av konflikten så skulle det kunna innebära ett köpläge”, skriver Øland.

De ekonomiska konsekvenserna för amerikanska och europeiska företag skulle bli beskedliga, menar Øland och därför skulle en börsnedgång vara en form av överreaktion.

”I samband med oron på Krim och Irak-krigen såg vi också att aktiemarknaden föll tillbaka men snabbt repade sig igen”, skriver Øland.

Dock skulle en konflikt i Ukraina kunna bli ett hårt slag för energiintensiva bolag eftersom energipriserna väntas rusa vid en eventuell invasion.

Øland påpekar också att ett fall på aktiemarknaden kan få sin egen dynamik.

”Tidigare har vi sett att privatpersoner sett nedgångar som köplägen. Men i går blev fallet så stort att de i stället började sälja i en fallande marknad. Den senaste tidens stora marknadssvängningar har sänt VIX-indexet till väders (också kallat ”skräckindexet”, reds. anm). Stigande osäkerhet gör också att vissa professionella aktörer tvingas sälja av för att minska risken”, skriver Øland.

Han menar att man som investerare ska akta sig för att ta förhastade beslut baserade på rädsla.

Historien visar att när investerare påverkas av rädsla tas många beslut utifrån worst-case-scenarion som sällan står i proportion till verkligheten när vi sedan får facit i hand”, säger han.

Sammantaget så anser han att långsiktiga investerare ska ta det lugnt och inte drabbas av panik.

”Aktiemarknaden bjuder på både upp- och nedgångar. Men över tid så har den bjudit på goda genomsnittliga årsavkastningar. Trots den senaste tidens kursfall så förväntar vi oss ett mindre plus för globala aktier i år”, skriver han.