Börsen Mycket talar för att hösten uppgång har nått vägs ände, enligt Nordeas chefsstrateg Johan Larsson. Orosmolnen hopar sig kring börsen och det är inte läge dra upp aktieexponeringen, bedömer storbanken som i stället ökar risktagandet på obligationsmarknaden inför nästa år.

Signaler på en dämpad inflationstakt i USA och förhoppningar om mindre räntehöjningar har stärkt aktiemarknaden under hösten. Från mitten av oktober har Stockholmsbörsen lyft 15 procent och amerikanska S&P 500 drygt 10 procent.

Men under de senaste veckorna har börsen tappat fart och sjunkit tillbaka något, vilket Nordeas chefsstrateg Johan Larsson såg framför sig i en intervju med Privata Affärer tidigare i november. 

– Samtidigt ser det fortfarande ansträngt ut på aktiemarknaden. Även nedgången för marknadsräntorna, vilket styrt börsen i stor utsträckning, ser ansträngd ut. Det talar för att vi kommer att röra oss sidledes framåt, säger han.

Chefsstrategen flaggar dock för att det i dagarna presenteras amerikansk BNP- och arbetsmarknadsstatistik som kan förändra den bilden. Faktumet att det nya året närmar sig kan också ge kortsiktiga lyft på börsen, fortsätter Johan Larsson. 

– Stora institutionella investerare stänger böckerna och likviditeten på marknaden går ned. Det finns därför potential för ett så kallat “year end-rally” och jag uteslutet inte att börsen stiger ytterligare någon procent fram till årsskiftet, säger han. 

Men storbanken planerar inte att dras med i uppgången. I en färsk strategirapport konstaterar Nordea att den stora osäkerheten på aktiemarknaden motiverar en “fortsatt neutral allokering mellan aktier och obligationer” inför nästa år.

Nordeas basscenario för 2023 är att konjunkturen försvagas och att vissa “västerländska ekonomier” hamnar i en tillfällig lågkonjunktur. Samtidigt avtar inflationstrycket och räntan toppar på runt 5 procent i USA medan bolagen duckar en  “skarpare vinstrecession”. I scenariot levererar ett globalt aktieindex en avkastning på mellan noll till 10 procent. 

Förutom inflation och räntor är vinstutvecklingen i bolagen ett orosmoln som kan kullkasta prognosen. Hittills har vinstprognoserna stått emot förvånansvärt bra med undantag för USA, enligt Nordea. Bland S&P 500-bolagen räknar analytikerkåren nu med en vinsttillväxt på 4 procent nästa år, vilket kan jämföras med 7 procent för en månad sedan. 

Det förbryllar Johan Larsson eftersom den amerikanska ekonomin fortfarande verkar ha gott om ånga i maskinen medan Europa och framför allt Kina får det allt jobbigare. 

– Givet osäkerheten vet inte analytikerna var de ska lägga sina prognoser. Vi kan konstatera att den amerikanska ekonomin har gått bra fram till nu, men under de kommande kvartalen kommer vi att få veta hur de högre räntorna slår mot bolagen och tillväxten, säger han. 

Även om Nordea är försiktiga till aktier betyder det inte att man tagit på sig både hängslen och livrem. Inför nästa år väljer storbanken att öka risktagandet i portföljens obligationsben. Johan Larsson påminner om att 2022 har varit ett extremt år eftersom obligationer till och med utvecklats sämre än aktier. 

– Det tillsammans med osäkerheten kring estimaten på aktiemarknaden gör att obligationer framstår som mer attraktiva framöver. Är det någonstans man ska doppa tårna och öka risken så är det på obligationssidan, säger han. 

Nordea ökar andelen obligationer med fokus på tillväxtmarknader på bekostnad av mer säkra statsobligationer. Sedan tidigare överviktar storbanken företagsobligationer inom “Investment grade”-kategorin, det vill säga bolag med hög kreditvärdighet. 

Chefsstrategen förklarar att räntan på europeiska företagskrediter och tillväxtmarknadsobligationer uppgår till runt 4,5 respektive 9 procent. 

– Det finns risker även här, men vi tycker man blir väl kompenserad för det, säger han.