Nordeas chefsstrateg Johan Larsson.

Börsen Börserna "ryckte på axlarna" åt den globala bankoron. Det säger Johan Larsson, chefsstrateg på Nordea som förvånas över den milda reaktionen på världens aktiemarknader eftersom utsikterna för ekonomin och bolagsvinsterna försämrats. 

Krascherna inom det amerikanska banksystemet – i form av nischaktörerna SVB och Signature Bank – utlöste en global bankoro under den gångna månaden. I turbulensen hamnade även skandalomsusade Credit Suisse på obestånd och storbanken tvingades räddas av rivalen UBS med hjälp från schweiziska myndigheter och centralbanken SNB.

I bankturbulensen utbröt kalabalik på obligationsmarknaden medan börserna ”ryckte på axlarna”, med undantag för några enstaka handelsdagar, enligt Nordeas chefsstrateg Johan Larsson som betonar att bankens analytiker är ”förvånade över den milda reaktionen”. 

– Volatiliteten på obligationsmarknaden ökade kraftigt och synen på penningpolitiken kastade om helt, säger han och förklarar att förväntningarna på räntebanan i USA sjönk dramatiskt.

Nu tror marknaden att centralbanken Federal Reserve, Fed, sänker räntan med en halv procentenhet under andra halvåret. För tillfället uppgår styrräntan till 4,75-5 procent. 

Den starka avslutningen på månaden innebär att amerikanska S&P 500 går mot en uppgång på runt 2 procent i mars, baserat på torsdagens stängningskurs. Sedan årsskiftet är det breda USA-indexet upp 5,5 procent. Stockholmsbörsen har backat nära 2 procent den gångna månaden, men står alltjämt 7 procent högre jämfört med vid utgången av 2022.

Sjunkande ränteförväntningar ligger troligtvis bakom det förhållandevis goda börshumöret, enligt chefsstrategen som dock påpekar att marknaden inte verkar beakta riskerna med eventuella räntesänkningar.

– När centralbanker börjar sänka räntan är det ett tecken på att ekonomin inte utvecklas särskilt bra och kräver stimulansåtgärder, säger Johan Larsson. 

Nordea tror också att turbulensen i banksektorn leder till en minskad utlåning som dämpar tillväxten i ekonomin. Det riskerar att slå mot bolagens vinster och storbanken utesluter inte att analytikerna justerar ned sina prognoser ytterligare.

– Nu förväntar sig marknaden en nolltillväxt i bolagsvinsterna globalt  under 2023. Vinstrevideringarna brukar styra börsen, men så har det inte varit sedan i höstas utan aktiemarknaden har fortsatt uppåt medan prognoserna justerats ned, säger han. 

I bankens uppdaterade marknadssyn, som släpptes på fredagen, rekommenderar Nordea fortsatt en ”neutral allokering mellan aktier och obligationer”.