Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson.

Placera Nordea behåller sin övervikt i aktier i den nya marknadssynen för oktober som publicerades på torsdagen under rubriken ”Fortsatt mer att ge”. Banken behåller sin positiva syn på aktier då trenden ”varit oerhört stark och 2021 sticker ut genom få korrigeringar och vinsthemtagningar”, enligt Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson.

Det samlade intrycket är, som Nordeas rubrik sätter ord på, att marknaderna har förutsättningar för att klättra vidare, trots alla motstridiga signaler och skeenden just nu.

– Förr eller senare kommer det alltid en korrigering, och den kom nu. Frågan är hur djup svackan blir och hur mycket ammunition det finns på köparsidan, säger Johan H. Larsson i en kommentar till bankens strategier för oktober.

”Bortanför här och nu”

– Vi försöker se bortanför här och nu, och vinsthemtagningar låg i korten, och eftersom vi inte haft så mycket av den varan tidigare blir det stökigt. Men vi ser att de positiva faktorerna överstiger svårigheterna, säger Johan H. Larsson, och tillägger att Nordeas aktiestrategi för oktober har ett ökat fokus på kvalitet.

Nordea anser att de nuvarande estimaten ”på marginalen är lite försiktiga”.

– Vi tror på upprevideringar av vinsterna och behåller vår positiva syn, även om osäkerheten ökat, inte minst i Kina.

Nordea tror dock inte att myndigheterna i Kina vill se en oorganiserad konkurs för Evergrande, Kinas näst största fastighetsutvecklare, av flera skäl, inte minst för att fastighetsmarknaden i Kina utgör 25 procent av landets BNP. Johan H. Larsson tror att det blir någon slags rekonstruktion i det krisdrabbade bolaget.

”Långt ifrån enda bekymret”

Men Evergrande är långt ifrån det enda bekymret på marknaderna. Chefsstrategen räknar även upp Feds annonsering av att de omfattande obligationsköpen börjar bromsas in, samt att avvecklingen av dem görs i ett högre tempo än tidigare antagits. Den processen har redan lett till att långräntorna börjat krypa uppåt.

– Ovanpå det har vi den europeiska energikrisen med exploderande naturgaspriser, säger han.

När det gäller aktier ser Nordea en kommande konsolidering på marknaderna, med fortsatt positiv makro- och vinstutveckling som sträcker sig in i nästa år. Banken ser att de positiva aspekterna fortfarande väger tyngre än de negativa.

Sätter övervikt på IT

”Vi behåller vår neutrala syn på samtliga större regioner. Utvecklingen i Tillväxtmarknader har fört med sig en attraktivare värdering men inte tillräckligt attraktiv för att ändra på den nuvarande rekommendationen. Utvecklade marknader får stöd från faktorer som varierar för respektive region”, skriver Nordea i strategin för oktober.

Sektormässigt uppgraderar Nordea IT till övervikt, medan Verkstad tas ned till undervikt.

För räntor sätter Nordea övervikt på europeiska företagsobligationer inom segmentet Investment Grade.