Ränta Tremånadersräntan på bolån väntas nu stiga i linje med Riksbankens 75-punktershöjning. Möjligen kan den stiga något till i februari men då lär toppen vara nådd. Det menar Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Hon konstaterar att Riksbanken och flera andra centralbanker höjt räntan mycket kraftigt på kort tid.

”Det biter och syns allt tydligare i ekonomierna som nu bromsar tvärt”, skriver hon i Nordeas färska ränteprognos som publicerades på torsdagseftermiddagen.

Samtidigt är det inte konstigt att räntehöjningarna får stor effekt.

”Många hushåll och företag är räntekänsliga efter år av lågräntepolitik. Låg ränta i utgångsläget gör att den procentuella uppgången blir historiskt stor och därmed även kostnadsökningen för dem som är skuldsatta. Plötsligt blir kostnader för att finansiera sina bolån påtagliga och det samtidigt som andra priser också har stigit”, skriver Winsth.

I en sådan miljö är det rationellt att konsumera mindre och spara mer, menar Winsth.

”Det indikerar en snabb inbromsning av hushållens efterfrågan samt att bostadspriserna ska falla mer”, skriver hon och fortsätter:

”Sammantaget talar detta för att det inte är lämpligt att höja räntan så mycket mer. Svag efterfrågan lär även dämpa inflationen då det blir allt svårare för företag att skicka vidare kostnadsökningar och höja priser”, skriver hon.

Hon tror därför att det är långt ifrån säkert att den räntehöjning som Riksbanken signalerar i april blir av.

”Min bedömning är att svensk ekonomi vid det tillfället är såpass svag att det inte är lämpligt eller behövs”, skriver Winsth.

För boräntorna innebär det att toppen för korta tremånadersräntan bör vara nådd i februari. Det gör också att det efter dagens höjning blir mindre intressant att binda sina bolån, enligt Winsth.

”Tidpunkten för när Riksbanken börjar sänka räntan avgörs av hur mycket den svenska ekonomin bromsar in. Blir februari den sista höjningen är Nordeas bedömning att Riksbanken avvaktar med att sänka räntan till 2024. Blir det ytterligare en räntehöjning i april är risken att ekonomin och inte minst bostadsmarknaden faller så kraftigt att räntan sänks redan i slutet av nästa år. År 2023 blir oavsett ett svagt konjunkturår”, avslutar hon.

Tabell: Nordeas ränteprognos

nordea-ranteprog-24-nov

Not: Riksbankens räntebana indikerar en styrränta på 2,84 procent från tredje kvartalet 2023 fram till och med tredje kvartalet 2025.