Boränta Låntagare med rörliga bolån bör räkna med att listräntan närmar sig 6 procent i sommar. Men kraftiga räntesänkningar ligger inte långt borta, skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth i bankens senaste boränteprognos.

Enligt Nordea är det överraskande höga inflationssiffror i januari som får Riksbanken att höja styrräntan mer än vad man tidigare signalerat.

’’Det är tydligt att alla ledamöter i direktionen är bekymrade och Nordeas prognos är nu att styrräntan höjs till 3,75 procent i juni. Det betyder att hushåll som lånar till en rörlig ränta bör ta höjd för att bolåneräntan stiger med ytterligare 0,75 procentenheter i närtid och att listräntan därmed närmar sig 6 procent’’, skriver Annika Winsth.

Men även bundna lån lär bli dyrare framöver, menar hon.

’’Underliggande räntor med längre löptider har stigit då utsikterna om den globala konjunkturen är något mindre pessimistiska. Det talar för att även bundna bostadsräntor kan komma att stiga i närtid’’.

Annika Winsth skriver att 2023 är ett förlorat konjunkturår och att inte minst hushållen befinner sig i en ny situation.

Redan i november förra året räknade Nordea med att såväl BNP som den privata konsumtionen skulle falla med 1,8 procent i år. Det är ett mycket stort tapp i en historisk jämförelse.

’’Riskerna har nu ökat då Riksbanken förväntas höja räntan mer än vad som låg i den kalkylen’’, skriver bankens chefsekonom.

Landets bolånekunder kan dock trösta sig med att räntesänkningar kan ske redan nästa år, spår Nordea.

’’Ytterligare räntehöjningar under våren leder sannolikt till att Riksbanken sänker räntan kraftigt tidigt nästa år. Nordeas bedömning är att styrräntan ligger på 2 procent i november 2024. Det är en snabb nedgång, men det är fortfarande en ränta som ligger långt över nivån före kriget’’, skriver Annika Winsth.

Enligt Nordeas prognos kan ett rörligt tremånaderslån kosta 4,20 procent i december 2024.

Hur ska man då agera som bolånekund? Läget är knepigt, medger Annika Winsth.

’’Taktiskt är det långt ifrån självklart hur man ska agera som bolånetagare. Grundtipset får nog ändå bli att ligga kvar kort om ekonomin klarar högre räntor i närtid. Risken är annars att räntan binds till en nivå som är fördelaktig på kort sikt, men som redan under nästa vår börjar kosta’’, råder hon.

De hushåll som vill ha både hängslen och livrem kan binda lånen, men välj då inte för lång bindningstid, anser Nordea.

’’För hushåll som har små marginaler och inte kan bära högre kostnader är det rimligt att överväga att binda på ett år. Även om Riksbanken sänker räntan i snabb takt nästa år lär inte priset för att binda på ett år bli särskilt högt’’.

’’Oavsett hur man väljer att göra är det klokt att amortera så mycket den egna ekonomin tillåter. Det ekonomiska läget är mycket osäkert och priset på lånade pengar är högt jämfört med vad vi som hushåll har vants oss vid’’, skriver Annika Winsth.

Tabell: Nordeas ränteprognos 24/2 2023

nordea-ranteprog-24-feb-2023

Källa: Nordea