Riksbanken Nordea håller fast vid sin prognos om att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter i april och med 25 punkter i juni, och att styrräntan därmed toppar på 3,75 procent. Det skriver chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

Bedömningen bygger på att bankoron inte tilltar. Osäkerheten är dock stor och i nuläget är det därför svårt att ha en bestämd uppfattning om den framtida penningpolitiken.

Riskbilden har ändrats påtagligt, från klara uppåtrisker till tydliga nedåtrisker för prognosen på Riksbankens styrränta.

”Även om det skulle visa sig att centralbankerna redan har levererat sin sista räntehöjning kan det ändå bli mer komplicerat för företag och hushåll att finansiera sig. Med andra ord är tillväxtutsikterna osäkra, oavsett om det mot förmodan skulle visa sig att den sista räntehöjningen i denna cykel redan ligger bakom oss”, skriver han.