Börsen Världens börser rusade efter att den amerikanska inflationen kom in 0,2 procentenheter under förväntan. Men reaktionen är kraftigt överdriven, menar Nordeas chefsanalytiker Mats Hydén i en marknadskommentar.

”Den amerikanska inflationen inkom inte lika högt som väntat och världens börser rusade som skållade troll och långa räntor sjönk som gråstenar”

Så inleds Nordeas morgonbrev skrivet av bankens chefsanalytiker Mats Hydén.

Han konstaterar att den viktiga amerikanska tioårsräntan rasade efter att inflationssiffrorna släpptes.

”Sammantaget föll tioårsräntan nästan 30 punkter efter att inflationen inkommit 0,2 procentenheter lägre än väntat”, skriver Hydén och fortsätter:

”Reaktionen blev även enorm (och rimligen kraftigt överdriven) på världens börser med synnerligen stora uppgångar både i USA, Europa och Asien under natten”.

Det våldsamma sentimentskiftet beror förstås på förväntningar om att en något lägre inflation än väntat kan göra Fed mindre aggressivt. Nu förväntar sig marknaden att Fed ”bara” höjer med 50 punkter vid det kommande mötet och 25 punkter vid mötet därpå. 

Men Hydén anser att reaktionerna är oproportionerliga.

”De stora marknadsrörelserna på en mindre avvikelse i en makrosiffra speglar sannolikt positioneringen i marknaden men framstår inte som proportionerliga i relation till det ett sannolikt scenario av fortsatta räntehöjningar samt en BNP och bolagsvinsrecession under 2023”, skriver Hydén.

Även Swissquotes Ipek Ozkardeskaya menar att det handlar om en överreaktion.

”Investerare reagerar som att ett mirakel inträffat. Men i själva verket är inflationen fortsatt mycket högre än Feds 2 procentsmål”, skriver hon och spår att Fed kommer att höja räntan med 50 punkter i december och ytterligare 50 punkter under det första kvartalet nästa år.

”Men visst, i går var en fantastisk dag, men marknaderna gick för långt och vi kommer definitivt att få se en korrektion framöver”, skriver Ozkardeskaya och påminner om att företagen måste fortsätta att verka i en högräntemiljö samtidigt som konjunkturen viker.

”Det är helt enkelt för tidigt att öppna champagnen”, skriver Ozkardeskaya.

SEB:s Johan Javéus skriver i bankens morgonbrev att ”den stora frågan för börsen när vi blickar framåt är om det vi nu bevittnar är ännu ett björnmarknadsrally eller om vi faktiskt har lämnat börsbotten bakom oss”.

Han pekar på att även om inflations- och räntehotet ser mindre jobbigt ut så ska börsen i stället tampas med en förmodad lågkonjunktur under nästa år.

”I ett försök att vända på alla stenar ställde undertecknad i veckan frågan till investerarkollektivet på Finanstwitter. Den stora majoriteten (72 procent) tror att det kommer nya bottnar medan resterande 28 procent menade att vi redan sett vändningen mot en varaktigt bättre börsutveckling”, skriver Javéus.

Men det finns också personer i hans närhet som tror att det värsta är över.

”En av de skarpa hjärnorna som lutar åt att botten redan är passerad är SEB:s prognoschef Håkan Frisén (som sitter tvärsöver desken från mig). Bland annat lyfter han fram att vi redan har haft tre björnmarknadsrallyn på Stockholmsbörsen i år och det är faktiskt fler än vi sett vid tidigare nedgångar”, skriver Javéus.