Riksbanken Riksbanken måste höja räntan tydligt nu för att få ned den höga inflationen, men inflationen ser ut att kunna sjunka tillbaka snabbt igen under det första halvåret 2023. Då är det viktigt att även Riksbanken snabbt kan svänga om och eventuellt också sänka räntan igen. Det säger Unionens chefekonom Katarina Lundahl till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi har en hög inflation och Riksbanken måste agera tydligt. En räntehöjning på 75 punkter kan nog vara lämplig nu i veckan, men det är svåra avvägningar och jag kan ha förståelse för att de kanske höjer mer. Men det finns en risk att de sedan höjer för mycket och för länge. Riksbanken måste vara snabbfotade och ha beredskap att snabbt svänga igen om inflationen sjunker, vilket kan gå fort”, säger hon.

Hon ser en stor risk för att Riksbanken tar i alltför hårt i sin iver att bekämpa inflationen.

”Då riskerar man dels att få en för låg inflation, dels få onödigt negativa effekter på realekonomin och arbetsmarknaden”, säger hon.

Katarina Lundahl ser därmed en risk för något av ett dubbelfel från Riksbanken, där de först var sena att reagera på den snabbt stigande inflationen och där de sedan riskerar att bli sena igen när inflationen sjunker.

”Man kan absolut tänka sig ett scenario där inflationen sjunker påtagligt igen under det första halvåret nästa år. Det är inte säkert att det blir så men det finns en hel del som talar för det. Många centralbanker höjer nu räntorna kraftigt samtidigt, vilket kan ge en stor samlad effekt på konjunkturen. Samtidigt kan förhoppningsvis elpriserna sjunka tillbaka och vi ser redan hur transportkostnader och råvarupriser sjunker snabbt. Inflationen nästa år utgår också från högre jämförelsetal”, säger hon.

I ett sådant läge ser hon alltså att Riksbanken måste vara snabbfotade, för att inte strama åt ekonomin alltför hårt.

”Nu är alla så otroligt inne på att inflationen är hög, men det kan svänga snabbt och då måste Riksbanken vara beredd att ompröva, stanna med räntehöjningar och kanske också börja sänka räntan igen”, säger hon.

Hon ser det som ett fullt möjligt scenario att Riksbanken kan behöva sänka sin styrränta igen redan under det första halvåret 2023.

”Beroende på hur mycket de hunnit höja räntan och läget i ekonomin kan det absolut vara läge för räntesänkningar under det första halvåret nästa år. Ju mer Riksbanken har hunnit höja desto mer åtstramande är ju penningpolitiken. Har vi samtidigt en lågkonjunktur och snabbt sjunkande inflation kan det finnas en större poäng med att sänka räntan än att bara sluta med höjningar och ligga kvar”, säger Katarina Lundahl.