Räntor Riksbankens minskade stödköp kan driva upp bostadsräntorna, om än till måttliga nivåer. Det spår Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens senaste ränteprognos där hon påpekar att även måttliga uppgångar kan påverka hushållen som redan nu pressas av höga energipriser.

I analysen konstaterar Winsth att flera centralbanker runt om i världen bytt fokus från krisstimulanser till oro för alltför hög inflation.

”Den amerikanska centralbanken Federal Reserve var, vid det senaste räntebeskedet, tydlig med att den kommer att höja räntan och minska stimulanserna framöver. Allt annat lika borde det ge högre globala långräntor”, skriver hon.

Samtidigt är risken för varaktigt hög inflation större i USA än i Europa och Sverige.

”För den europeiska centralbanken och för Riksbanken är det däremot inte lika bråttom att agera. Inflationen är lägre än i USA, om än hög, och så är även risken för snabbt stigande löner”, skriver Winsth och fortsätter: 

”Trots stark efterfrågan och inflation långt över målet har alltså Riksbanken ingen brådska med att höja räntan. Minskade stödköp kan däremot driva upp bostadsräntorna”.

I Riksbankens senaste räntebesked fanns dessutom en liten tendens till att åtminstone några av de sex direktionsledamöterna antyder att det är dags att lämna krispolitiken bakom oss.

”Än så länge ökar dock stimulanserna och det dröjer därmed innan det kan bli tal om att minska dem. Samtidigt lär det dröja ännu längre, flera år enligt Riksbanken, innan banken höjer reporäntan”, skriver Winsth.

Sammantaget innebär det att ränteuppgången sannolikt blir måttlig, även om mindre köp av bostadsobligationer från Riksbanken driver upp just bostadsräntor.

”Men även en måttlig ränteuppgång kan bli kännbar för hushåll med små marginaler och det kan vara klokt att överväga att binda delar av lånen. Inte minst då elräkningarna riskerar att bli höga, och mycket höga för vissa hushåll, i början av nästa år”, avslutar Winsth.

Tabell: Nordeas ränteprognos för reporäntan och boräntor (listräntor). 

nordea-boranta-dec-21

Källa: Nordea