Boränta Inflationen har stigit och allt fler centralbanker signalerar minskade stimulanser, bland andra Riksbanken. Det faktum att marknaden sprungit väl fort med att prisa in räntehöjningar från Riksbanken ligger dock i den andra vågskålen, och sammantaget talar detta för att bolåneräntorna går sidledes framöver. Det skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens boränteprognos.

”För bolånekunder innebär minskade stimulanser högre räntor samtidigt som marknaden sprungit för fort, vilket bör hålla emot en uppgång något. Det talar för att ränteutvecklingen går sidledes en tid”, skriver hon.

Mot bakgrund av den stigande inflationen lär flera centralbanker höja räntorna under 2022. För Riksbankens del är det mer troligt att de i stället minskar balansräkningen, vilket också betyder högre räntor.

”Finansmarknadens aktörer har dock redan prisat in högre räntor och enligt Nordeas bedömning fler räntehöjningar än vad Riksbanken lär leverera. Det talar för att räntorna kan falla tillbaka något”, skriver Annika Winsth.

Summan av minskade stimulanser och en marknad som sprungit för fort bör alltså göra att boräntorna går sidledes framöver, enligt Nordea.

”Flera bolåneinstitut har även nyligen höjt räntorna på grund av högre finansieringskostnader och det lär därmed dröja ett tag innan de höjer igen om det inte sker något oväntat”, skriver Annika Winsth.

Enligt Nordeas prognos väntas en 5-årig bolåneränta sjunka från dagens 2,14 procent till 2,05 procent i slutet av året för att sedan stiga till 2,25 procent i slutet av 2022.

Tremånadersräntan väntas samtidigt i stort ligga kvar runt dagens 2,39 procent det kommande året, för att sedan stiga något, till 2,45 procent i slutet av 2023.

nordea-boranta-nov-21