Boränta Inflationen stiger i kölvattnet av pandemin och räntebotten är passerad. Den slutsatsen drar Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens färska boränteprognos.

”Skenande råvarupriser som följd av stopp i maskineriet under pandemin och en stark global konjunktur sätter allt tydligare avtryck i form av stigande priser. Inflationen ligger nu över målet i många länder, så också i Sverige”, skriver hon.

Hon pekar på att det efter år av extrema stimulanser är välkommet att lämna krispolitiken bakom sig för att undvika överhettning.

”Det är dock ingen enkel uppgift då tillgångsinflationen varit påtaglig under många år med mycket låg ränta. Stiger räntan för snabbt finns risken för större korrigeringar i tillgångsslag. Inte minst aktiemarknaden är känslig, men även bostadsmarknaden i Sverige är räntekänslig”, skriver Winsth.

Slutsatsen blir att Riksbanken kommer gå mycket försiktigt fram och det dröjer innan reporäntan höjs.

”Övriga penningpolitiska stimulanser som köp av olika värdepapper kan däremot kommat att minska mer tydligt framöver. Minskade köp av Riksbanken betyder allt annat lika högre räntor. Den starka globala konjunkturen tillsammans med liknande agerande från andra centralbanker talar även för att räntor med längre löptider stiger ytterligare framöver”, skriver Winsth och fortsätter:

”Räntebotten är därmed passerad, men ränteuppgången blir måttlig i bemärkelsen att nivån fortsatt är historiskt låg”.

Tabell: Nordeas ränteprognos daterad 25/10 2021. Boräntor avser listräntor Nordea.

nordea-ranteprog-25-okt

Källa: Nordea