CHECKIN.COM: ORG TILLVÄXT 31%, EBITDA 3,9 MLN KR 4 KV (-0,8)

2023-02-09 07:37:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Checkin.coms nettoomsättningen ökade till 19,8 miljoner kronor (13,4) i det fjärde kvartalet 2022. Organisk tillväxt var 31 procent (58).

Ebitda för perioden uppgick till 3,9 miljoner kronor (-0,8) med en marginal om 20 procent (-6).

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (-1,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 miljoner kronor (-1).

Så kallad Net Revenue Retention LTM uppgick till 116 procent (137).

Likvida medel uppgick till 47,4 miljoner kronor (91,6).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 15 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på -0,5 miljoner kronor och en omsättning på 19,9 miljoner kronor.
* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE