CHECKIN.COM: LEDAMOTEN WILHELM RISBERG SÅLT 550.000 AKTIER

2022-08-26 11:01:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Checkin.coms styrelseledamot Wilhelm Risberg har sålt 550.000 aktier i bolaget för sammantaget 16,4 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Försäljningen gjordes på fredagen till kurs 29:90 kronor, utanför handelsplats.

Efter transaktionen uppgår hans innehav i Checkin.com till 778.000 aktier, motsvarande 2,8 procent av kapitalet i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.Direkt-SE