Checkin.com Group: Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram

2022-12-02 18:00:00

Transaktionen innebär att Bolaget tillförs 2 261 760 kr före transaktionskostnader och antal aktier ökas med 583 680 till 29 289 405 aktier och aktiekapitalet ökas med 14 592 kr till 732 235 kr. Utspädningen till följd av transaktionen uppgår till knappt 2 procent. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com
 

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

Cision