Checkin.com Group: Utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till personaloptionsprogram

2022-09-15 17:00:00

Transaktionen innebär att Bolaget tillförs 1 507 840 kr före transaktionskostnader och antal aktier ökas med 389 120 till 28 705 725 aktier och aktiekapitalet ökas med 9 728 kr till 717 643 kr. Utspädningen till följd av transaktionen uppgår till 1,4 procent. Efter transaktionen förblir 36 480 personaloptioner outnyttjade från 2018 års program. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com
 

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

Cision