CHECKIN.COM: EBITDA-RESULTATET STEG TILL 2,3 MLN KR 2 KV (-1,5)

2022-11-16 07:46:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Techbolaget Checkin.com redovisar ett ebitda-resultat på 2,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-1,5).

Bruttoresultatet steg till 14,4 miljoner kronor (7,5) med en bruttomarginal på 85 procent (79).

Rörelseresultatet på ebit-nivå förbättrades till -0,7 miljoner kronor (-4,4) medan nettoresultatet landade på -0,9 miljoner kronor (-4,5).

Nettoomsättningen växte med 78 procent till 17,1 miljoner kronor (9,6). Ökningen var framförallt driven av nykundsanskaffning, både organisk och genom förvärv, skriver Checkin.com i delårsrapporten.

"Existerande kunder utvecklades generellt också positivt, även om nettointäkterna från kunder med en majoritet av sina slutanvändare från Tyskland minskade med -1,2 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år och med -1,4 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet i år", uppger bolaget.

Den förbättrade ebitda-marginalen i kvartalet var till stor del driven av realiserade synergier från förvärven av GetID och Datacorp, skriver Checkin.com.

"Tredje kvartalet tycker jag visar både på styrkan i vår skalbara affärsmodell och bekräftar vår tes om stora synergier med de tekniker vi förvärvat till gruppen. Vi klarar att leverera hyggliga omsättningssiffror och starkt förbättrad lönsamhet samtidigt som vi känner av en riktig snålblåst i Tyskland. Nya hårda regleringar slår mot våra kunder i denna viktiga marknad vilket i sin tur gör att vi tappar volymer. Trots detta var våra totala intäkter redan i september tillbaka till högsta månaden någonsin. Den starka generella medvinden och det faktum att våra kunder i övrigt utökar sin användning av mjukvaran gör att kvartalet avslutas med ett positivt momentum. I skrivande stund taktar vi på drygt 75 miljoner kronor i intäkter på årsbasis", skriver vd Kristoffer Cassel i delårsrapporten.Direkt-SE