Skatteverkets svar om ROT-avdraget

Skatteverkets svar om ROT-avdraget

Publicerad 2009-03-30 16:19

Får man dra av för en utomhuspool? Omfattas persienner av ROT-avdraget? Intresset var stort när Skatteverkets expert Pia Blank Thörnroos svarade på läsarnas frågor om ROT-avdraget. Här kan du läsa frågor och svar.

Vi fick in väldigt många frågor och försökte hinna med så många som möjligt. Om du fortfarande har frågor kring ROT-avdraget och inte hittar svar på liknande frågor nedan eller i de artiklar som Privata Affärer skrivit om ROT-avdraget så hänvisar vi dig till Skatteverkets kundtjänst.

Telefonnumret dit är: 0771 – 567 567.

Stort tack till Pia Blank-Thörnroos från Skatteverket för hennes medverkan idag!

Läsarnas frågor och svar om ROT-avdraget:

Thomas Elman : Om jag får huset målat ( 10 år gammalt hus) i maj månad, kan jag då dra av rotavdraget på en gång? eller måste jag vänta på pengarna till nästa deklaration.
Pia: För ROT-arbeten som utförs och betalas före den 1 juli 2009 gäller att kunden själv måste söka om skattereduktion. Ansökan ska ha kommit in senast den 3 maj 2010 och skattereduktionen beviljas taxeringsåret 2010, dvs. du måste vänta på pengarna tills nästa deklaration. Om du redan nu vill ha del av reduktionen kan du ansöka om ändrad beräkning (jämkning). Om arbetet däremot utförs och betalas 1 juli eller senare får du skattereduktionen direkt när du betalar eftersom du då bara ska betala halva arbetskostnaden till målaren.

Birgitta Engber : Har man rätt till rot-avdrag när man monterar in persienner i sin bostadsrätt?
Pia: Skattereduktion medges inte för installationer. Det är Skatteverkets uppfattning att arbetskostnad för montering av presienner inte ger rätt till skattereduktion eftersom det arbetet är att jämställa med installation.

KJ : Om jag vill ansöka om ROT-avdraget nu…….vilken blankett ska användas och till vilken adress ska den ifyllda blanketten skickas ? Mvh KJ
Pia: Hej, det finns ännu ingen blankett för att ansöka om skattereduktion för ROT-arbeten. Blanketten kommer först i slutet av maj i år. Ansökan ska skickas till Skattekontoret i Västervik, 593 85 Västervik.

Elisabeth W : Kan ROT-avdrag användas för bygge av lusthus? Mellan bostadshus och lusthuset. kommer befintliga plattor att tas bort och en ny altan byggas.
Pia: Hej, skattereduktion medges inte för nybyggnad och du kan därför inte få skattereduktion om du bygger ett nytt lusthus. Detta gäller även om det finns befintliga plattor eller altan mellan ditt bostadshus och komplementhuset.

Isa S : Vi hade planerat att förlänga en befintlig mur på vår fastighet och få en bättre uteplats. Kan vi använda oss av ROT-avdraget?
Pia: SKattereduktion medges inte för murar och liknande anläggningsarbeten. Däremot medges skattereduktion för om eller tillbyggnad av befintlig altan.

lars wetterling : huset jag bor i ägs av mina två döttrar -vem får göra rotavdrag och hur mycket
Pia: För att man ska få skattereduktion för ROT-arbeten krävs det att man äger huset och att man också anväder det för bostadsändamål. Man kan även få skattereduktion för arbeten utförda i en bostad där ens förälder bor. DIna döttrar kan få skattereduktion med hälften av den arbetskostnad som var och en har betalat. Det maximala beloppet är 50 000 kr i skattereduktion.

Ingvar : Hej! Jag har lagt om mitt tak under mars 2009.Arb.kostnad 52000:- Får jag tillbaka 26000:-och när?
Pia: Hej, du får tillbaka pengarna i samband med taxeringen 2010.

Tony : Vad innebär 50% skattereduktion i praktiken? Om arbetet kostar 50 000 kr får jag då tillbaka 25 000 kr?
Pia: Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden så om arbetet kostade 50 000 kr så får du tillbaka 25 000 kr. Maxbeloppet att få tillbaka är 50 000 kr per år.

Åsa : Om jag lämnar in mina köcksluckor för sprutlackering. Får jag avdrag då på arbetskostnaden? Om målaren kommer hem till mig och målar luckorna? Är det någon skillnad?
Pia: Hej, för att du ska kunna få skattereduktion måste arbetet vara utfört i din bostad. Om du lämnar luckorna på lackering kan du därför inte få reduktion för den arbetskostnaden. Görs målningsarbetet i bostaden så får du reduktion för arbetskostnaden.

Johan : Hej Pia, Jag har låtit bygga en friggebod och undrar om den omfattas ov ROT avdraget?
Pia: Hej, till skillnad från tidigare ROT-reduktioner kan du inte få skattereduktion när du bygger ett nytt komplementhus och du kan därför inte få skattereduktion för arbetskostnaden för friggeboden.

Magnus : Hej, gäller det nya rotavdraget även vid träfällning på tomten? Träden måste bort då jag inte vil att de skall blåsa ner på byggnad eller annat.
Pia: Hej, reglerna om skattereduktion för ROT-arbeten finns i lagen om skattereduktion för hushållsarbete. Sedan tidigare är det klarlagt att trädfällning inte är ett sådant arbete som ger rätt till skattereduktion.

Johan : Har ROT-avdraget någon koppling till om personen betalar någon skatt eller inte? Om det inte finns någon skatt att kvitta ROT-avdraget mot, kommer då beloppet att betalas ut via skattekontot?
Pia: Hej, för att man ska kunna få skattereduktion krävs det att man har skatt att betala. Man kan bara få skattereduktion med så stort belopp som man har debiterats i slutlig skatt. Man kommer inte att få någon utbetalning via skattekontot på belopp som inte kan kvittas mot slutlig skatt.

B-G Blanc : Hej , Kan jag bygga en ny carport om den byggs ihop med huset. En vägg i huset blir ena väggen i carporten.
Pia: Hej, du ska få skattereduktion för byggnad av carport förutsatt att det är en tillbyggnad till ditt hus. Eftersom en vägg i huset blir ena väggen i carporten så kan du få skattereduktion eftersom det är en tillbyggnad.

Marcus : När ska jag lämna in ansökan om rot-avdrag?
Pia: Hej, för arbeten som är utförda och betalda före den 1 juli 2009 ska du läman ansökan senast den 3 maj 2010. Ansökan ska skickas till Skattekontoret i Västervik, 593 85 Västervik.

Adam : Får man göra rotavdrag för att klippa sina fruktträd.
Pia: Hej, du kan inte få skattereduktion för kostnaden att beskära träd.

i. eriksson : Sonen innehar f-skattesedel.Får jag utnyttja r-avdraget när han målar mitt hus?
Pia: Hej, du kan inte få skattereduktion när du anlitar närstående för att utföra arbeten.

Jonas Haak : Får man göra avdrag med 50 000 kr även om man bara äger en del av huset, t ex 10 %?
Pia: He, du kan få skattereduktion med 50 000 kr, avseende arbetskostnad som du själv har betalat, även om du bara äger en liten del av huset.

Stig : Vi har en andelslägenhet (äger 4,3%) i Spanien. Vi betalar spansk personal för städning, tvätt, reparationer och förbättringar. Vi betalar skatt i Sverige. Kan vi utnyttja det s.k. husavdraget?
Pia: Hej, om ni är obegränsat skattskyldig kan ni utnyttja rätten till skattereduktion avseende arbeten som utförts i bostad inom EES. För att ni ska kunna få skattereduktion krävs att den som utfört arbetet har F-skattsedel eller i fråga om utländsk näringsidkare som inte arbetar i Sverige att han har ett intyg som visar att han inte har skatteskulder i sitt hemland. Från 1 juli gäller fakturamodellen och då blir er enda möjlighet att få skattereduktion att betala halva arbetskostnaden till utföraren och därefter ska utföraren vända sig till Skatteverket och begära resterande del. Det finns ingen alternativ lösning vad gäller utländska företag.

DANIEL T : Skall bygga nytt hus. Får man göra avdrag för bergvärmeanläggning?
Pia: nej du får inte skattereduktion för bergvärme eftersom det är ett nytt hus.

Ulf : Kan jag utnyttja ROT-avdraget för att ny utvändig entré och trappa?
Pia: Om du äger ett småhus kan du utnyttja ROT-avdraget för att bygga ny utvändig entré och trappa (förutsatt att trappan sitter fast i huset).

Bodil : Gäller ROT-avdraget för en uthyrningsvilla som ägs av ett aktiebolag?
Pia: Nej det är bara privatpersoner som kan få skattereduktion för HUS-tjänster. Dessutom krävs det att personen själv nyttjar bostaden för att skattereduktion ska kunna medges.

Tord : Varför är det skillnad i reglerna om du bygger en uteplats mot bostadshuset mot om det byggs mot ett fristående garage? Har Ni kastat tärning om vad som ska gälla? Pool inomhus ok, men utomhus inte?
Pia: I lagrådsremissen har Regeringen varit mycket tydlig med att skattereduktion inte ska medges för någon form av nybyggnad. Däremot ska reduktion medges för tillbyggnad till befintligt hus. När det gäller utomhus pool så är det ett markarbete som inte ingår i rätten till reduktion. Bygger man en pool inomhus så får det ses som en om- eller tillbyggnad av ett befintligt hus.

Sten : Carport som carport!? Varför får man inte använda ROT-avdraget vid bygge av en fristående carport och förråd (sammanbyggt) på sin tom i anslutning till huset, endast om man bygger ihop det med huset?
Pia: Skattereduktion medges inte för nybyggd carport eftersom skattereduktion inte ska medges för någon form av nybyggnad.

Tomas Grunditz : Vet ej om min tidigare fråga försvann. Vad jag undrar över är om vem som helst av två makar kan betala valfri andel av en ROT-kostnaden och tillgodogöra sig ROT-avdraget oavsett ägarandel i fastigheten. Om en make äger 5 % och den andre 95 %, kan den som äger 5 % betala hela kostnaden och utnyttja hela ROT-avdraget ? Kan dessa makar tillsammans utnyttja maximala 50 000 x 2 = 100 000 kr trots att en make bara äger 5 % av fastigheten och rätteligen bara borde stå för sin andel av kostnanden ?
Pia: Hej, det krävs bara att man äger en del av bostaden för att man ska kunna få skattereduktion (man måste även nyttja bostaden). Den som äger 5 % kan få skattereduktion med maximalt belopp förutsatt att personen har betalat kostanden. Två personer som äger ett hus kan tillsammans utnyttja maximalt 50 000 x 2 0 100 000 kr.

Jerry : Hur blir det om man har en sommarstuga som är värd under 50000 och står på en tomt som är taxerad till 1 milj. Då räknas ju tomten som obebyggd. Har man då rätt till ROT avdrag för att piffa upp stugan till beboeligt skick.
Pia: Du kan få skattereduktion för ROT-arbeten som utförs på en småhusfastighet som är värd under 50 000 kr.

Pelle P : Hej Pia Kan både jag och min fru göra ROT-avdrag fast bara jag står som ägare till huset? HälsnPelle P
Pia: Hej, man måste äga en del av fastigheten för att kunna få ROT-avdrag.

stefan : Jag har idag en kallvind i mitt radhus (det är bara uppsatt ett snedtak på det gamla platta taket). Jag har länge funderat på att bygga om det så att jag kan ha ett lekrum där för barnen. Ingår en sådan ombyggnad i ROT-avdraget?
Pia: Hej, du kan få skattereduktion för ombyggnad av din kallvind förutsatt att huset är äldre än fem år.

mats Stendahl : Under februari 2009 har jag renoverat badrummet Var när och hur söker jag rotavdraget
Pia: hej, du har rätt till skattereduktion för arbetskostnaden. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 3 maj 2010. Ansökningsblankett kommer att finnas på vår hemsida i slutet av maj i år.

Hans Burén : Hallå! Tänkte anlita en grävfirma för att gräva bort en bit av gräsmattan och sedan lägga dit singel för att ställa våran husvagn där. Kan man få avdrag för arbetskostnaden då?

Pia : Hej, du kan inte få skattereduktion för det anläggningsarbetet.

Ulf Geijer : När ROT-avdraget infördes sades inget om att det hus man vill bygga ut eller renovera skall vara minst 5 år gammalt. Jag tar därför för givet att ROT-avdraget gäller för det jag redan låtit en hantverkare utföra på mitt hus som är yngre än 5 år och att 5-årsregeln gäller först fr.o.m. 1 juli 2009. Har jag rätt, eller…
Pia: För arbeten som är utförda och betalda före den 1 juli 2009 har du rätt till skattereduktion även om huset är fem år eller yngre.

Pe Ge : Vad gäller vid byggande av sk. uterum anslutet till befintlig villa?
Pia: Om det är en tillbyggnad till villan så har du rätt till skattereduktion för arbetskostnaden.

Jonas : Då det nya ROT avdraget inte gäller hus nyare än 5 år undrar jag exakt vart 5 års gränsen går. När huset kom på plats, slutbevis eller inflyttning?
Pia: Skatteverkets uppfattning är att man ska se det per taxeringsår. Fastighetstaxeringen bestäms utifrån hur huset ”ser ut” vid årsskiftet. Ett hus som byggts färdigt under 2003, taxeras första gången 2004 och får värdeår 2003. 2004 är första skattefria året, 2005 är andra, 2006 är tredje, 2007 är fjärde och 2008 är det femte året. År 2009 menar jag att huset kan byggas till och få skattereduktion.

Peter : Får avdraget göras även mot inkomst av kapital?
Pia: Ja

Birgitta : Från vilket datum gäller Rot-avdraget. Gäller det arb utförda efter 8/12 -08? eller från vilket datum.
Pia: ROT-avdraget gäller för arbeten utförda 8 december 2008 eller senare.

Göran : hej Pia, kan jag göra avdrag för byte av markiser på mitt hus?
Pia: Hej, du kan få skattereduktion för montering av markiser eftersom sådant arbete oftast är förenat med vissa byggarbeten. I dagsläget står det annorlunda på vår hemsida med det kommer att ändras inästa vecka.

Anders A : Tvingades en gång 1973 av kommunen till Direkt el. Elementen (el) är nu 36 år och termostaterna gamla med dålig funktion. Tänkte byta ut dessa gamla omoderna till oljefyllda mjukvärmeelement med moderna termostater. Kan inte finna något om detta i reglerna om ROT.
Pia: Hej, du kan få skattereduktion för byte av element och andra elarbeten.

Bengt : Hej! Jag ärvde en bostadsrätt som enda arvinge efter min far vid årsskiftet. Nytt kök installeras nu i april. Jag undrar om även min fru kan nyttja rotavdraget med tanke på att jag är gift och det är fast egendom? Om hon inte kan det så undrar jag om det är ok att ge halva bostadsrätten i gåva till frun och att hon då kan nyttja avdraget? Måste gåvan vara gjord före arbetet? Mvh
Pia: Hej, för att få skattereduktion krävs att du äger bostaden helt eller delvis samt att den som äger bostaden också själv nyttjar bosaten. Om du ger en del av bostadsrätten till din fru har hon rätt till skattereduktion förutsatt att ni själva också nyttjar bostaden.

Jan : Hej Pia, får man göra ROT avdrag för grävarbeten och rörläggning gällande indragning av kommunalt vatten?
Pia: Hej, du får göra skatteavdrag för den del av arbetet som utförs på din tomt. Skattereduktion medges bara för arbetskostnad och inte för maskintid. Om det är kommunen som utför arbetet kan du inte få skattereduktion.

Monica Ard : Har direktel och önskar byta ut dessa till moderna elektriska värmeelement med ur miljösynpunkt bättre termostater. Ger det ROT-avdrag
Pia: Ja, du kan få skattereduktion för det arbetet.

Hans Eriksson : När kommer Skatteverket ut med utförliga och kompletta instruktioner till utförande företag?
Pia: I maj räknar vi med att ha mer utförlig information om fakturamodellen som införs 1 juli 2009.

Thomas Andersso : Vet inte vart mina frågor tar vägen, men jag frågar igen. Är termografering (värmefotografering) OK för ROT-avdrag? Det har inget med Energideklaration att göra men ligger till grund för energibesparande åtgärder..
Pia: Nej, sådana arbeten ger inte rätt till skattereduktion.

Calle : Avdrag får ju göras med arbetskostnaden. Inkluderar det även momsen på arbetskostnaden?
Pia: Ja det inkluderar även momsen på arbetskostnaden.

Carl-Erik Gusta : Jag är en Privat fastighetsägare där huset är skrivet privat på mig. Jar undrar nu om jag kan nyttja rotavdraget på arbetskostnad för byte av garagedörrar som ska utföras av ett företag
Pia: Ja, du kan få skattereduktion för byte av garagedörrar. Tänk på att företaget ska ha F-skattsedel.

Lars E : Får man göra ROT-avdrag för omdragning av el i bostadsrättslägenhet?
Pia: Om det är sådant arbete som bostadsrättshavaren ska svara för får du skattereduktion för omdragning av el i lägenheten.

Rune Lind : Avses arbetskostnad max 100 tkr inkl. eller exkl. moms?
Pia: Maximal arbetskostnad som ger rätt till skattereduktionär 100 000 kr inklusive moms per år. Maximal skattereduktion är 50 000 kr inklusive moms per år.

Stefan A : Hej! Äger ett fritidshud. Får man göra ROT-avdrag för uppsättning av nytt staket eftersom det gamla staketet är uppruttnat? Omläggning av befintliga plattor tillverandan?
Pia: Hej, uppsättning av nytt staket ger inte rätt till skattereduktion. Om verandan är en tillbyggnad till huset kan du få skattereduktion för renovering av verandan.

Conny : Måla om huset, typiskt ROT-avdrag eller?
Pia: Måla om huset är ett typiskt ROT-avdrag. Tänk på att det bara är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Om du är ägare till en bostadsrätt kan du inte få skattereduktion för ommålning av huset.

Anders : Snälla svara på om jag får byta ut mina elektriska värmeelement från 1973 på ROT-avdraget
Pia: Hej, byte av element ger rätt till skattereduktion.

Karl-Johan : Vad gäller om jag och min sambo flyttar i sär under året? Om inte alla arbeten är klara vid tillfället för seperationen, vad får vi då dra av?
Pia: Man kan bara få skattereduktion på arbeten som utförts i en bostad som man äger och nyttjar för bostadsändamål. Om du fortfarande äger en del av fastigheten men har flyttat från bostaden under året bör du kunna få skattereduktion för det arbete som utförts under innevarande år förutsatt att du äger en del av bostaden.

Sven L : Kan man få Rot-avdrag för att bygga ett staket runt tomten?
Pia: Nej du kan inte få skattereduktion för att sätta upp ett staket runt tomten.

ulle : Försöker igen: Hur ska man, efter den 1 juli, som hantverkare veta om kunden inte har utnyttjat hela sitt ROT-avdrag? Vilka planer har ni för att kontrollera detta??
Pia: hej, utföraren av tjänsten kan inte veta om kunden har utnyttjat maximalt avdrag eller inte. Utföraren kan be kunden att visa ett intyg från Skatteverket där vi har angett hur stort belopp kunden har nyttjat under året men detta intyg är inte en garanti för att hantverkaren ska få sina pengar. Problemet har varit uppe till diskussion i samband med fakturamodellens införande men lagstiftaren har valt att inte bygga in något skydd för utföraren av tjänsten i de fall kunden inte har något avdrag kvar att utnyttja.

Lars : Hej Bor på en ö och skall renovera och bygga till min brygga som är fastighetens utfart. Kan man få ROT avdrag för detta.
Pia: Renovering av brygga ger inte rätt till skattereduktion.

Birgitta : Från vilket datum gäller rätten till Rot-avdrag? Gäller det från 8/12 -08?
Pia: Rätten till ROT-avdrag gäller för arbeten som är utförda 8 december 2008 eller senare.

kalle : Har ett hus som jag ej bor i, som jag hyr ut . Tills barnen blir tillräckligt stor för att ta över. Får jag göra ROT avdrag?
Pia: hej, du kan bara få skattereduktion om du själv nyttjar huset för boende.

Lena   Jag tjänar på mitt deltidsarbete knappt 100.000:- före skatt, men min sambo tjänar ca. 800.000:- före skatt (båda / år).. Är det mer lönsamt att skriva avdraget på honom eller spelar det ingen roll vem avdraget står på? Får vi lika mycket om jag tar avdraget eller om han tar det?
Pia
  Skattereduktionen räknas av mot slutlig skatt. Om båda har slutlig skatt att betala motsvarande reduktionen så är reduktionen värd lika mycket för var och en.

PRIVATA AFFÄRER