Chatt med VA:s börsexperter

Publicerad 2012-02-07 12:58

Veckans Affärers börsexperter Charlotte Stjerngren och Johan Widmark chattade med läsarna om efter den osedvanligt starka januaribörsen. Risken för rekyl nedåt är uppenbar efter att rapportsäsongen avslutats. Dessutom fick läsarna en avrådan från en av börsens största aktier.

Håkan: Vad tror ni om Nokia respektive Ericsson på ett par års sikt?
Charlotte Stjerngren: Varken Nokia eller Ericsson är aktier du kan lägga i byrålådan på ett par års sikt. De skulle naturligtvis kunna utvecklas positivt men bägge bolagen har strukturella problem. Nokia pressas både i de högre segmenten av Apple och Android och i de lägre av billiga asiatiska alternativ. Dessutom har bolaget problem både på nätverkssidan i NSN och i dotterbolaget Navteq. Ericsson är och har under ett par år varit inne i en strukturomvandling från ett lönsamt hårdvarubolag till ett serviceföretag med både hård- och mjukvaruförsäljning. Ericsson har klarat sig klart bäst av sina gamla konkurrenter men möter hård konkurrens från kinesiska Huawei. Kommer bolagen igenom sina problem kan de bli attraktiva investeringar, men i dagsläget är en avvaktande hållning bäst.
Axel: Tillväxtaktier. Informationsteknik, hur ser ni på den sektorn just nu? Äger Axis, och den har ju gått som en raket. Men bolag som KnowIT och Lagercrantz som rapporterar nu i veckan. Jag tycker att de ser spännande ut båda två. Hur ser ni på de två aktierna?
Johan Widmark: Hej, IT-sektorn generellt har bra hjälp just nu av starka IT-bolag i USA, med feta nettokassor som letar förvärvsobjekt, och en extremt uppmärksammand kommande notering av Facebook. Det har visserligen begränsat genomslag på IT-tjänstebolag som Know-IT, men den typen av bolag har i stället ganska bra hjälp av den breda konjunkturen som visar på positiva tongångar just nu.
FramtidaParadis: Jag tror på att Nokiaaktien kommer att stiga under 2012 är att lossna under 2013. Många tvivlar, har jag fel?
Charlotte Stjerngren: Mycket hänger på hur det går för Lumiatelfonerna. Nokia har operatörerna på sin sida, som gärna vill ha andra alternativ än Android och Apple att välja på i de dyrare segmenten. Men i slutändan är det konsumenterna som måste övertygas och det återstår att se. Under året kan Nokia dessutom att behöva skjuta till pengar i NSN.
Stefan: Vad skall man tro? Vilka aktier kommer att hålla? Verkstadsaktier, exportaktier, handels eller finans? Hur kommer en grekisk kollaps att påverka marknaden?
Johan Widmark: Vilka aktier som kommer att hålla beror i första hand på vilket horisont man har, jag tror inte det finns några aktier bland storbolagen som inte har förutsättningar att hålla i bemärkelsen överleva, eller till och med klara sig utan nyemission. På kort till medellång sikt tror jag dock det finns mer risk på nedsidan i finansaktier, och även en del cykliska och exportorienterade aktier. Min grundsyn är att man just nu överskattar styrkan i återhämtningen i USA och att återhämtningen globalt kommer fortsätta gå ganska segt. Till det kommer fortsatt risk på nedsidan från euro- och grekoro, vilket om det brakar lös kommer att slå även mot svenska aktier, oavsett hur begränsad den reella exponeringen verkligen är.
LM: Ericsson är ju den stora förloraren på large cap hittills i år mycket tack vare raset efter rapporten i januari. Hur förhåller ni er till aktien i nuläget? Är det köpläge eller ska man utgå från att den rör sig neråt en bit under 60-strecket. Om man ska se till rekommendationer är det endast Danske som uttryckligen ger sälj som råd.
Charlotte Stjerngren: Jag skulle vara väldigt försiktig gällande Ericsson. Det är inte omöjligt att aktien rör sig ner under 60 kronor. Operatörerna är fortsatt försiktiga och vill inte spendera, bruttomarginalen kommer att fortsätta vara pressad och omstruktureringskostnader på cirka 4 miljarder kronor kommer att pressa resultatet. I samband med rapporten fick analytikerna dra ner sina prognoser men frågan är om nedrevideringarna har varit tillräckliga.
Jerker: Är det dags att överflytta alla aktier till investeringsparkontot nu, eller kommer börsen att gå ner så försäljningsvärdet på aktierna kan bli ännu lägre. Jag kanske skall spara vissa aktier på mitt nuvarande konto och i så fall vilka?
Johan Widmark: Hej Jerker, ja, generellt tycker jag att det är en bra ide att flytta över till ett investeringssparkonto eftersom det erbjuder ett skatteeffektivt sparalternativ jämfört med en vanlig aktiedepå. Däremot är jag skeptiskt till den börsuppgång vi sett hittills i år, och min grundsyn är att vi kommer att testa nya bottnar innan året är slut.
Ringo: Varför ska det bli en rekyl nedåt på börsen? De flesta rapporter hitills är positiva eller i linje med förväntningar. Det är kanske inte så illa som många journalister och analytiker vill påskina. Många analytiker verkar också positiva om det totala läget.
Charlotte Stjerngren: Det finns alltid en risk för en rekyl när börsen gått kraftigt under kort tid. I rapportperioden ligger fokus på bolagens prognoser som hittills varit övervägande positiva, men när rapportperioden är över finns en risk att fokus åter återvänder till makrosituationen som ser hyfsad ut i USA men Europa är fortfarande i recession.
Pia: Vad anser ni om Balder preferensaktie och Sagax preferensaktie? Är de lämpliga i investeringssparkontot? Hur är risken i dessa?
Johan Widmark: Hej, jag tycker särskillt om Balders preferensaktie eftersom den ger en attraktiv direktavkastning till en begränsad kursrisk. Däremot bör man inte låta sig luras av att den är handlas på börsen eftersom likviditeten kan torka upp ganska snabbt om och när bolaget stöter på problem.
Niklas: Hej. Har missat uppgången i dec-jan. Är det läge att gå in nu eller tror du det blir någon större rekyl neråt inom den närmsta tiden?
Charlotte Stjerngren: Risken, eller i ditt fall chansen, för en rekyl finns där i och med den stora osäkerhet som fortfarande råder framförallt i Europa. Beroende på vilken tidshorisont du har i dina investeringar kan du investera en del nu och en del om ett par månader. Om krisen i Grekland löses på ett smidigt sätt kan det å andra sidan hända att vi får ett lättnadsrally, men på samma gång är vi inne i en mild recesssion i Europa. Just nu ser det ut som att den kommer att förbli mild och kortvarig, men ingenting är säkert.
Björn: Investeringsklockan kan vara ett bra hjälpmedel när man ska planera sina investeringar. Vad bedömer ni att klockan är just nu? Tidshorisont innan vi kommer in i nästa fas?
Charlotte Stjerngren: Investeringsklockan har historiskt varit ett bra hälpmedel, men under senare år kan man nästan säga att den har varit ur fas. Den rör sig ju runt högkonjunktur, avmattning, lågkonjunktur, återhämtning och sedan återigen högkonjunktur. Efter finanskrisen 2008 gick det dock i raketfart mellan avmattningen och återhämtningen. På grund av centralbankernas agerande passerades lågkonjunkturen utan större dramatik och förhoppningen är att en lågkonjunktur återigen kan undvikas. Kanske är vi återigen mellan en avmattning och en återhämtning men utan att vi för den skull är inne i en lågkonjunktur. Ytterligare ett problem med investeringsklockan är att den reala konjunkturen är i olika stadier i olika delar av världen, men att aktie-, råvaru- och räntemarknaderna är globala.
Carin: Ser att Alfa Lavals styrelse vill ha mandat för återköp av aktier. Vad betyder det i praktiken för aktieägarna?
Johan Widmark: Ett mandat att köpa tillbaka aktier har många bolagsstyrelser utan att använda det, så det behöver inte betyda så mycket. Men innebörden av återköp, om man väljer att utnyttja mandatet, är att man minskar antalet utestående aktier, vilket allt annat lika bör öka värdet på de kvarvarande aktierna i motsvarande utsträckning. Det är alltså ett sätt att återföra värde till aktieägarna, med lite andra skatteeffekter än en traditionell aktieutdelning.
Björn: Hej, Investeringsklockan kan vara ett bra hjälpmedel när man ska planera sina investeringar. Vad bedömer ni att klockan är just nu? Tidshorisont innan vi kommer in i nästa fas?
Charlotte Stjerngren: Investeringsklockan har historiskt sett varit ett bra hjälpmedel men under de senaste åren kan man säga att den varit ur fas. Den rör sig ju mellan högkonjunktur, avmattning, lågkonjunktur, återhämtning och högkonjunktur igen. Efter finanskrisen gick vi i rekordfart från avmattning till återhämtning och framförallt på grund av centralbankernas agerande slapp vi hamna i en lågkonjunktur. I dag kanske vi återigen är mellan en avmattning och en återhämtning, utan att vi för den skull befinner oss i en lågkonjunktur. Ytterligare ett problem med investeringsklockan är att de reala ekonomierna i olika regioner är i olika faser, men marknaderna för aktier, räntor och råvaror är globala. Då blir det svårare att se vilket tillgångsslag som är att föredra i förhållande till konjunkturen.
Bengt: Vilka aktier av dessa bör man köpa idag? Atlas Copco, HM, SKF B? Vilka bör man behålla? Kinnevik B, Tele 2 B, Volvo B? Annat förslag för köp. Tacksam för tips.
Johan Widmark: Hej, jag tycker att alla aktier du nämner kan förtjäna en plats i en väldiversifierad portfölj. Fina svenska bolag, med fin direktavkastning. Visserligen kan HM och Tele2 ha lite utmaningar på kort till medellång sikt, men HM passar definitivt för ett långsiktigt sparande, och Tele2 kvalificerar på en riktigt fin direktavkastning trots strukturella utmaningar i öst. Som förslag på andra köpvärda aktier har vi nyligen rekommenderat kärnteknikbolaget Studsvik, appspelsbolaget G5 Entertainment och konsultbolaget ÅF.
Anne-Marie: Vad anser ni om PA ResourcesAB aktien den har fallit mycket, kommer den att återhämta sig eller ska man sälja. Vilken branch ska man i stället satsa i?
Johan Widmark: Hej, nja. Den stora nedskrivningen av Azuritefältet som bolaget annonserat vittnar visserligen om viss sjukdomsinsikt, men bolaget har en rejäl skuldbörda som måste finansieras de kommande åren, samtidigt som man måste investera för att få fart på kassaflödet. Det är inte helt självklart att bolaget ska överleva i sin nuvarande form. Men skulle man lyckas avyttra några fält och balansera skulden så kan det vända snabbt. Det är dock inget jag skulle rekommendera nån att satsa på utan att göra hemläxan riktigt ordentligt.
Marjo Kauhaniem: Hej. Prenumererar DI, VA mm, goda råd, köpte i december cykliska Large Cap Stockholm för 40.000 euro. Jag skall placera 35.000 euro vår 2012 för Large/Mid Cap Stockholm. Ej defensiva. Om Greklandoroligheterna försvinner, vilka aktier skulle stiga bra i värde om jag investerar för två år?
Johan Widmark: I den utvalsgrupp som du efterfrågar, icke-defensiva large/midcapbolag, har vi nyligen rekommenderat köp i Assa Abloy, Trelleborg, Axis, ÅF. Däremot rekommenderar vi sälj i exempelvis Sandvik.
Anna: Tänkte skaffa en kapitalförsäkring. Min fråga är vad ska jag satsa på? Har cirka 350 000 kr att placera.
Johan Widmark: Hej, ja, en kapitalförsäkring kan vara en bra ide, annars kan jag också rekommendera dig att titta på det nya investeringssparkontot, där man även äger och får rösta för aktierna. Med avseende på aktier att satsa på så har vi nyligen rekommenderat telekombolaget Doro, teknikkonsulten ÅF, Assa Abloy, Bringwell, kärnteknikbolaget Studsvik och appbolaget G5 Entertainment.
Alf: Hej, Hur kommer börsen reagera på ett framgångsrikt avtal med Grekland. Är detta redan inkluderat i aktuella kurser?
Charlotte Stjerngren: Ett framgångsrikt utfall är inte inprisat redan, utan det råder oro på marknaden vilket gör att vi säkert kan få ett litet lättnadsrally om politikerna kan komma fram till en smidig lösning på Greklandskrisen. Å andra sidan finns det många möjliga utfall och något lättnadsrally är heller inget man ska räkna med. Greklandskrisen har antagligen varken en snabb eller enkel lösning och om det ens vore så då finns det andra oroshärdar i Europa att vända blickarna mot.
Kerstin: Vad tror ni om Volvo-aktien? Nu idagarna har den stigit men vad händer sen? Vågar jag behålla den?
Charlotte Stjerngren: Den huvudsakliga anledningen till att aktien stigit är att Europamarknaden mätt i ordrar verkade stabilisera sig redan i fjärde kvartalet förra året och bolaget förväntar sig en gradvis ökning i efterfrågan i Europa under året. Om Europamarknaden verkligen bottnar redan nu är det mycket positivt och jag tycker att du ska behålla aktien.
Lars Sundberg: Grundfrågan i rubriken om januari månads börsrally kan hålla i sig eller hur ser prognosen ut för rekyler framöver, vore intressant att få era synpunkter på. Kan det bli fortsatt skakigt.
Johan Widmark: Hej, jag är genrellt skeptisk till de senaste måndernas starka börs. Även om statistiken från USA varit positiv så är Europa, vilket är Sveriges klart viktigaste exportmarknad, fortfarande i recession i år. Dessutom är statistiken från USA bedräglig, för även om arbetslösheten sjunker så fortsätter skatteuttaget från inkomster att minska vilket är ett tecken på att det bara är lågkvalificerade och lågavlönade jobb som ökar. Det betyder att stödet till konsumtion och bostadsmarknad inte alls är så starkt som de förbättrade arbetslöshetssiffrorna kan lura en att tro. Sammantaget så fortsätter jag att ha en skeptisk syn på börsen 2012, vilket alltså innebär en tro på en rekyl från dagens nivåer.
Harald: Under den korta period om fyra år som jag handlat med aktier har jag varit fast besluten att aldrig ta en förlust, härda ut och komma igen. Detta har fungerat för mig, med ett undantag, Nokia. 2012 är ett kritiskt år, jag räknar med att framtiden kommer vara signalerad Q3/Q4 och jag vill nu fråga er hur man bäst tar hand om en förlust vid ett olyckligt scenario. Jag har ett GAV i Nokia på drygt 100kr (a 50 000kr) vilket innebär att jag i nuläget är drygt -65% (-38 000kr). Exit har inte varit aktuell på grund av tidigare nämnda principer och att jag faktiskt trott(tror) på en turn-around. Vad ska jag göra med detta mörka hål? Vad tjänar jag mest på? Bör jag spara innehavet tills att jag har vinster att kvitta med eller ska jag ta förlusten rakt av? Ska jag snitta ner mig? Alla förslag på ”lösningar” uppskattas. Innehavet utgör ungefär 30% av min portfölj dessvärre.
Charlotte Stjerngren: Mitt standardsvar är att du inte behöver göra samma sak med hela innehavet för att på så sätt sprida dina risker. Det sagt, bör du också titta på din portfölj med frächa ögon då och då, dvs bortse ifrån vad du har gått in på för kurs och fråga dig om du i dagsläget hade gått in i Nokiaaktien. Är svaret nej bör du fundera på att sälja. Nokia har ett tufft år framför sig där mycket hänger på att lanseringen av Lumiatelefonerna lyckas. Men om Apple och Android drar ifrån ytterligare samtidigt som bolaget pressas inom lågkostnadssegmentet då kommer inte heller 2013 att se speciellt roligt ut. Tar du förlusten rakt av så har du som sagt förlustavdrag att kvitta mot, och om du senare i år tycker att Nokia ser köpvärd ut kan du alltid gå in igen. Men till dess tror jag det finns andra mer spänannde aktier att lägga pengarna på.
Andreas: Hej! Vad tror ni om Oriflame framöver? Både på kort och på lång sikt?
Charlotte Stjerngren: Rapporten kommer 17 februari och det finns en risk att förväntningarna är för höga inför rapporten. På lång sikt har bolaget en spännande affärsmodell som gör den köpvärd i ett längre perspektiv. Värderingen är låg och direktavkastningen hög, men du kan sprida inköpet både före och efter rapport.
Peo: När ska man äga en aktie om man vill få utdelningen ? När kan man sälja den och få utdelning
Charlotte Stjerngren: I bolagens bokslutskommunikeer brukar en av styrelsen föreslagen utdelning kommuniceras. Den måste dock klubbas på stämman under våren och först därefter brukar ett datum att fastställas för vilken dag aktien fortfarande handlas med rätt till föregående års utdelning. Det brukar vanligen vara i april/maj men det exakta datumet varierar från bolag till bolag.
Bror: Bör man behålla Lundin Petroleum?
Johan Widmark: Hej, nja, borrapporten från Aldous/Avaldsnes blev ju en besvikelse som högg udden av den värsta haussen. Vid bolagets kapitalmarkandsdag nyligen lyckades ledningen dock piska upp en del ny entusiasm för dess prospekteringsprogram för 2012. Vid dagens nivå runt 160 kr är utrymmet för ytterligare besvikelser klart begränsat och jag tror det finns intressantare aktier att köpa istället.
Jonas: Jag undrar hur många aktier man bör ha resp fördelningen i portföljen? har just nu ca 40 procent HM 15 procent 15 procent Nokia resten Ratos, Atlas, Skanska, Wallenstam och Ericsson
Charlotte Stjerngren: Det beror helt på vilken riskprofil och tidshorisont du vill ha. Till att börja med skulle du kunna överväga om du bara ska vara exponerad mot aktier och dessutom mot endast svenska aktier. Företagsobligationer, statsobligationer och råvaror är andra alternativ. Givet den exponering mot den svenska börsen som du valt är det positivt att du valt stora relativt stabila bolag.
Marjo Kauhaniem: Hej. Lindab har stigit 50 procent sedan december. Vad beror senaste kraftiga utveckling, hur länge skulle det fortsätta OM Greklandoroligheterna försvinner? Är det möjligt att aktien kunde återhämta 50 procent av nivåen innan 2007-2009 crashen hände?
Charlotte Stjerngren: Lindab lanserade nyligen ett ambitiöst sparpaket som uppskattas i marknaden. En del av uppgången kan säkert också förklaras av att det finns de som tar rygg på Öresund/Creades som gått in i bolaget. Bolagets rapport för fjärde kvartalet lämnas 14 februari och det finns förhoppningar om att den kommer vara stark bland annat eftersom milt väder i fjärde kvartalet är bra speciellt för divisionen Building Components. Om oron för Grekland mattas utan att en oro för andra delar av Europa istället tar fart, utan ifall Europa istället med säkerhet går ut ut den milda recession som regionen nu är inne i, då kommer marknaden att dra en lättnadens suck, men inte bara i Lindab.
Moderator: Nu avslutar vi chatten för i dag. Tack er medverkan och alla frågor. Det kom in många frågor i dag och för er som inte hann få svar så finns det en ny chans nästa tisdag samma tid. Jag vill också passa på att tipsa om vår råvaruchatt med Handelsbankens expert Magnus Strömer i morgon kl 10 för er som är intresserade. Håll utkik på privataaffarer.se/borsguiden.