Aktie Cevian Capital, med Christer Gardell i spetsen, har minskat sitt innehav i ABB och därmed gått under 5 procent av aktiekapitalet. Det framgår av ett flaggningsmeddelade och av information från ägardatatjänsten Holdings.

Efter försäljningen uppgår Cevian Capital innehav till drygt 107 miljoner aktier, en minskning med 21 miljoner från den tidigare ägardatapunkten från början av 2020.

Ägarandelen har i och med transaktionen gått från 5,92 till 4,95 procent.

För stor vikt i portföljen

Christer Gardell har fortsatt tilltro till ABB och Cevians investering i kraft- och automationsbolaget.

”ABB fick helt enkelt för stor vikt i portföljen. ABB och Ericsson fortsätter att vara de viktigaste innehaven i portföljen och vi fortsätter att jaga potentialen på CHF 35 med oförminskad intensitet”, skriver han i ett meddelande till Nyhetsbyrån Direkt efter att det på onsdagen blivit känt att Cevian minskat sitt innehav i ABB till under strax under 5 procent, från nästan 6 procent i början av året.

Minskningen omfattar nästan 21 miljoner aktier. Det är inte känt när aktierna såldes annat än att transaktionen som utlöste flaggningen gjordes den 30 juli. Försäljningen bör ha inbringat en bit över 4 miljarder kronor om den gjordes under sommaren.

”Det frigjorda kapitalet har sysselsatts i andra placeringar”, kommenterar Christer Gardell.

ABB handlas kring 224 kronor i Stockholm på onsdagen, ungefär på samma nivå som stängningskursen på tisdagen. Cevian har ihärdigt argumenterat för att en rättvisande värdering ligger på 35 schweizerfranc, motsvarande cirka 335 kronor.