Cevian Capital har sålt aktier i Ericsson varefter innehavet uppgår till motsvarande 4,55 procent. Det framgår av ägardatatjänsten Holdings och av en anmälan till den amerikanska finansinspektionen SEC.

I slutet av augusti 2020 uppgick Cevians innehav till 5,45 procent, enligt Holdings. Minskningen mellan de två datapunkterna består av 30 miljoner B-aktier.

Av anmälan till SEC framgår att Cevian mellan den 11 och den 16 mars sålt cirka 15 miljoner B-aktier, varav drygt 6,5 miljoner avyttrades den 11 mars.

”Vi har frigjort kapital till en ny investering genom att justera portföljvikten i Ericsson något. Ericsson har mycket mer att ge och bolaget kommer fortsatt vara en av våra största investeringar”, uppger Cevian-företrädaren Christer Gardell i en kommentar för Dagens Industri.

”5g-marknaden fortsätter att växa snabbt och Ericsson tar marknadsandelar, både från Huawei och Nokia. Vi tror att Ericsson kommer fortsätta att överträffa marknadens förväntningar, vilket man visade alla kvartal under 2020. Vi tycker fortfarande att dagens värdering är på tok för låg”, fortsätter han.