Bra komplement till aktier

Publicerad 2012-11-20 09:36

Placeringstips Handelsbanken lanserade och börsnoterade den 16 november dagen till ära just 16 nya råvarucertifikat.

Aluminium H, Nickel H och Zink H följer basmetallerna med samma namn och EL H följer det nordiska elpriset. Därtill har det lanserats nio certifikat som följer el, ädel- samt basmetaller negativt, alltså ökar i värde när priserna faller. Handelsbanken kompletterar även utbudet med tre certifikat som följer deras egna råvaruindex.

De nya certifikaten är inte nödvändigtvis några givna köp eller kioskvältare, men alla är så kallade raka certifikat. Det betyder att deras värden följer sin respektive råvara utan hävstång.

För dig som har en lång placeringshorisont på allt från ett halvår till flera år lämpar sig produkterna därmed bättre än hävstångsprodukter, som innebär högre risk och är bättre för korttidsspekulation.

Certifikaten innebär precis som alla råvaruprisföljande produkter en valutarisk, då råvarupriserna påverkas av dollarn.

Ett certifikat är dessutom ett sorts strukturerat värdepapper där du är beroende av att motparten, i det här fallet Handelsbanken, inte går i konkurs.

Börshandlade fonder, ETF:er, är därför egentligen bättre än certifikat, men utbudet av råvarucertifikat är i Sverige så mycket större. Handelsbankens certifikat kostar 0,7 procent om året och även SEB, RBS och Commerzbank har råvarucertifikat.

Certifikat är en bra sparprodukt för dig som är mer erfaren än nybörjaren. Är du till exempel orolig för att börsbolagen du äger aktier i ska pressas av stigande råvarukostnader i nästa högkonjunktur kan råvarucertifikat vara lämpliga att komplettera portföljen med.