Aktie Cellink har genomfört riktade nyemissioner om 946 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Scienion, som aviserades på onsdagen, samt skapa ytterligare utrymme för en fortsatt M&A-agenda. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i emissionerna var 160 kronor per aktie, vilket kan ställas mot Cellinks stängningskurs på onsdagen om 162:80 kronor.

De riktade nyemissionerna omfattade totalt 5.912.477 nya aktier av serie B, motsvarande cirka 13,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Tillsammans med vederlagsaktierna kommer nyemissionerna att medföra en utspädningseffekt om 16,9 procent av det totala antalet aktier och 13,4 procent av rösterna i Cellink.

”Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionerna”, uppger Cellink.

Cellink har anlitat Carnegie och JP Morgan som ”joint global coordinators” och ”joint bookrunners”.